Антикорупційна
Громадська Спілка
«СОВІСТЬ»

1.6.1. ПРОГРАМА ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2015 - 2017 РОКИ.

ПРОГРАМА ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2015 - 2017 РОКИ

Анотація до проекту
Програми щодо запобігання і протидії корупції
Київській області на 2015-2017 р.

Підстави для розробки проекту програми

Необхідність розробки проекту Програми щодо запобігання і протидії корупції в Київській області на 2015-2017 р. викликана наступними чинниками.

Корупція в Україні набула ознак системного явища, яке поширює свій негативний вплив на всі сфери суспільного життя, все глибше укорінюючись у повсякденному житті як основний, швидкий та найбільш дієвий протиправний засіб вирішення питань, досягнення певних цілей. Масштаби поширення корупції загрожують національній безпеці України.

Аналіз Інформації про стан законності в області та заходи щодо її зміцнення Прокуратури Київської області від 19.07.13 № 0412-3326-вих-13 дозволяє зробити наступні висновки:

1. Ефективність боротьби з корупцією каральними методами з початку 2013 р. по цей час ніяким чином не підвищилась, а по ряду показників навіть знизилась.

2. З урахуванням зміни курсу валюти рівень відшкодування збитків від корупційних діянь за період 2013 – 2015 р. значно знизився.

3. Кількість притягнутих до кримінальної відповідальності або звільнених з займаних посад за останні два роки дорівнює «0».

Тобто, застосування тільки каральних методів боротьби і протидії корупції в Київській області демонструє низьку ефективність і зовсім не задовольняє суспільного запиту. Виправлення ситуації потребує вжиття системних та послідовних заходів, які мають комплексний характер і базуються на реалізації Закону України № 1699-VII від 14.10.2014 року «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки». Та «Державної Програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» затвердженої Постановою КМУ від 29.04.2015 № 265.

В умовах соціально-економічних реформ, які наразі здійснюються в державі, пріоритетними напрямами антикорупційної політики мають стати виявлення та усунення умов, що сприяють або можуть сприяти у виникненні корупції, запобігання спробам їх створити,  а також системне впровадження в суспільну мораль ідей активного спротиву корупційним проявам.

Програма розроблена на основі положень Закону України № 1699-VII від 14.10.2014 року «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки».

та з врахуванням завдань і заходів, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 “Про затвердження державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки.

При підготовці Програми враховано вимоги Законів України "Про засади запобігання і протидії корупції" « Про Запобігання корупції»та інших нормативно-правових актів з антикорупційної політики.

Мета

Метою Програми є впровадження механізмів зменшення рівня корупції в області відповідно до Закону України № 1699-VII від 14.10.2014 року «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», Закону України « Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. №700-VII, положень державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки. затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265, забезпечення ефективної реалізації загальнодержавної антикорупційної політики у сфері запобігання і протидії корупції в області, здійснення комплексу заходів, спрямованих на виявлення та усунення умов, що сприяють або можуть сприяти у виникненні корупції, а також запобігання спробам їх створити через упровадження превентивних заходів, налагодження узгодженої та дієвої співпраці місцевих органів влади та громадських структур у зазначеній сфері, впровадження в суспільну мораль ідей неприйняття і активного спротиву корупційним проявам і діям.

 

Завдання

Забезпечити значне, швидке, стійке і беззворотне зниження рівня корупції в Київській області.

Підвищити ефективність і професіоналізм дій влади в Київській області шляхом реформування системи державного управління і досягнення нового рівня народовладдя і демократії.

Впровадження в свідомість всіх мешканців Київської області ідеології несприйняття та відрази до будь-яких корупційних проявів.

 

Основні напрями

1. Реформування системи державного управління та адміністративних процедур, в тому числі в напрямку забезпечення доброчесності на публічній службі та службі в органах місцевого самоврядування, підвищення прозорості і передбачуваності дій влади зменшення можливості для здійснення корупційних діянь.

2. Удосконалення системи використання державного та комунального майна, бюджетних коштів.

3. Формування громадської підтримки діям влади, насамперед у напрямку запобігання і протидії корупції, проведенні антикорупційних профілактичних та просвітницьких заходів.

4. Зниження рівня корупції в приватному секторі, зонах підвищеного корупційного ризику, зокрема медичній, освітній, земельній, містобудівній  та агропромисловій сфері, у бюджетній та сфері державних закупівель, у сфері використання державного та комунального майна, державної служби тощо.

 

Заходи з виконання Програми

Заходи з виконання Програми представлені у вигляді таблиці в розділі 6. Вони пов’язані з напрямками діяльності та завданнями Програми.

В стовпчиках «Орієнтовні обсяги фінансування за роками, тис. грн.» наведені показники в рядках 21; 31; 33; 34; 37; 38; 42 що потребують фінансування. Всі інші заходи, наведені в таблиці, фінансування не потребують.

 

Показники виконання Програми

В Програмі наведені кількісні і якісні показники її виконання. Кількісні показники зведені в таблицю пункту 7.1. і налічують 9 змістовно різних видів.

Якісні показники виконання Програми (пункт 7.2. Програми) умовно розділено на три блоки:

- економічний;

- громадсько-інформаційний;

- адміністративний,

що полегшує сприйняття комплексного підходу при визначені якісних показників.

Програма щодо запобігання і протидії корупції в Київській області на 2015-2017 р.

 

25.10.2016
|
0
/
5
|

Вам необхідна наша допомога?

замовити послугу

замовити послугу

Завантажити файл

Ви хочете долучитись до знищення корупції?

залишити резюме

залишити резюме

Завантажити файл