Антикорупційна
Громадська Спілка
«СОВІСТЬ»

6.1.2. Рішення Чернігівської обласної ради про затвердження Бюджетного регламенту. Текст регламенту. Лист АГС «СОВІСТЬ» про прийняття Бюджетного регламенту.

ЧЕРНІГІВСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА

РІШЕННЯ

(_________ сесія сьомого скликання)

 

_________ 2016 року                                                                            № ____/VII

м.Чернігів

 
 

Про Бюджетний регламент Чернігівської обласної ради

 

 

 

Керуючись пунктом 5 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та з метою урегулювання діяльності учасників бюджетного процесу при формуванні та виконанні обласного бюджету, забезпечення більшої відкритості інформації про бюджет, залучення громадськості до обговорення та участі в прийнятті рішень, які стосуються обласного бюджету, обласна рада вирішила:

1.Затвердити Бюджетний регламент Чернігівської обласної ради з додатком до нього (додається).

2.Доповнити статтю 27 Регламенту Чернігівської обласної ради сьомого скликання, затвердженого рішенням обласної ради від 18 грудня 2015 року      № 2-2/VII, наступним абзацом:

«Організаційно-процедурні питання щодо складання, розгляду, затвердження, виконання, контролю та звітності про виконання обласного бюджету регулюються Бюджетним регламентом, який затверджується рішенням обласної ради.» 

 

 

Голова обласної ради                                                                    І.С. Вдовенко       

 

 

Подання:

 

Департамент фінансів

обласної державної адміністрації

 

Директор Департаменту                                                                В.В. Дудко                    

 

 

Погоджено:

 

Перший заступник голови

облдержадміністрації                                                                     Л.В. Сахневич

           

Перший заступник голови    

обласної ради                                                                                 В.В. Мельничук

   

                              

Начальник юридичного відділу

апарату облдержадміністрації                                                       Н.М. Мужикова

 

Голова постійної комісії

обласної ради з питань бюджету та фінансів                               А.П. Хавило

 

Начальник юридичного

відділу виконавчого апарату

обласної ради                                                                                  П.А. Богуш

  

Начальник аналітичного

відділу виконавчого апарату

обласної ради                                                                                   Л.В. Ладиженська

 

 

 

Проект розроблений експертами АГС «СОВІСТЬ».

варіант від 20.09.2016

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення __________________ ради

_______ скликання

 

від „_____”______________

 

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ

Чернігівської обласної ради

 

Стаття 1. «Бюджетний регламент Чернігівської обласної ради» (надалі – Бюджетний регламент) визначає організаційно-процедурні питання з підготовки, складання, розгляду, затвердження, виконання, контролю, внесення змін та звітності щодо обласного бюджету Чернігівської обласної ради.

 

Стаття 2. Метою Бюджетного регламенту є упорядкування процесів (механізму) формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються Чернігівською обласною радою, її виконавчими органами і підрозділами протягом бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу.

 

Стаття 3. Бюджетний регламент розроблений відповідно до положень Конституції України, Бюджетного та Податкового кодексів України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів», Концепції створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 № 92-р, Регламенту обласної ради, а також інших нормативно-правових актів, що регулюють бюджетний процес.

 

Стаття 4. Бюджетний регламент містить:

4.1. порядок підготовчих робіт перед складанням проекту рішення  Чернігівської обласної ради про бюджет;

4.2. порядок складання проекту бюджету Чернігівської обласної ради (підготовка проекту рішення про бюджет Чернігівської обласної ради та додатків до нього);

4.3. порядок розгляду проекту та прийняття рішення про  бюджет Чернігівської обласної ради;

4.4. порядок виконання бюджету, включаючи внесення змін до рішення про бюджет Чернігівської обласної ради ;

4.5. порядок підготовки та розгляду звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.

 

Стаття 5. Вихідні матеріали для складання проекту бюджету Чернігівської обласної ради:

5.1. особливості складання розрахунків до проекту бюджету на наступний бюджетний період, доведені Міністерством фінансів України;

5.2. типова форма бюджетних запитів, встановлена Міністерством фінансів України, а також інструкція з підготовки бюджетних запитів, розроблена Департаментом фінансів обласної державної адміністрації та доведена до головних розпорядників бюджетних коштів обласного бюджету;

5.3. розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на наступний бюджетний період, методики їх визначення, організаційно-методологічні вимоги та інші показники щодо складання проектів місцевих бюджетів, типова форма рішення про місцевий бюджет (доводяться Мінфіном у тижневий строк з дня схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України); показники щодо обсягів міжбюджетних трансфертів і текстові статті проекту закону про Державний бюджет України, організаційно-методологічні вимоги стосовно складання проектів місцевих бюджетів (доводяться Мінфіном у тижневий строк з дня прийняття проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні);

5.4. статистичні дані, прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку області на відповідні роки, інші матеріали, які необхідні для формування обласного бюджету, надані структурними підрозділами обласної державної адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, іншими органами, установами та організаціями;

5.5. прогнозні розрахунки доходів обласного бюджету, видатків і кредитування на наступний рік у розрізі головних розпорядників коштів цього бюджету;

5.6. бюджетні запити головних розпорядників коштів обласного бюджету;

5.7. депутатські запити (звернення), листи та пропозиції учасників бюджетного процесу, громадських організацій, юридичних і фізичних осіб, пов’язані із формуванням проекту  бюджету Чернігівської обласної ради на наступний рік, фінансуванням  цільових програм Чернігівської обласної ради;

5.8. результати громадських обговорень програми соціально-економічного розвитку, публічного представлення проекту бюджету Чернігівської обласної ради, як передбачено Бюджетним кодексом України;

5.9. результати зустрічей громадських організацій з депутатами Чернігівської обласної ради, посадовими особами обласної ради, адміністрації Чернігівської обласної ради тощо.

 

Стаття 6. Проектом рішення про  бюджет Чернігівської обласної ради визначаються:

6.1. загальні суми (з розподілом їх на загальний і спеціальний фонди):

а) доходів (податкові та неподаткові надходження, офіційні трансферти) бюджету;

б) видатків бюджету;

в) кредитування бюджету.

6.2. граничний обсяг річного дефіциту (профіциту)  бюджету Чернігівської обласної ради;

6.3. доходи бюджету Чернігівської обласної ради за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

6.4. фінансування бюджету Чернігівської обласної ради за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

6.5. розподіл видатків головним розпорядникам коштів бюджету Чернігівської обласної ради за бюджетною класифікацією з обов'язковим виділенням видатків споживання, з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв, та видатків розвитку (у додатку до рішення);

6.6. повернення кредитів до бюджету Чернігівської обласної ради та надання кредитів з бюджету Чернігівської обласної ради (у додатку до рішення);

6.7. міжбюджетні трансферти бюджету Чернігівської обласної ради місцевим бюджетам (у додатку до рішення);

6.8. перелік об’єктів, видатки на які будуть проводитися за рахунок коштів  бюджету розвитку (у додатку до рішення);

6.9. перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів __бюджету Чернігівської обласної ради (у додатку до рішення);

6.10. розмір оборотного залишку бюджетних коштів бюджету Чернігівської обласної ради;

6.11. перелік захищених статей видатків  бюджету Чернігівської обласної ради (на підставі вимог статті 55 Бюджетного кодексу України);

6.12. додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету Чернігівської обласної ради.

 

Стаття 7. Разом з проектом рішення про бюджет Чернігівської обласної ради подаються:

7.1. загальні суми (з розподілом їх на загальний і спеціальний фонди):

а) доходів (податкові та неподаткові надходження, офіційні трансферти) бюджету;

б) видатків бюджету;

в) кредитування бюджету.

7.2. граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) бюджету Чернігівської обласної ради;

7.3. доходи бюджету Чернігівської обласної ради за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

7.4. фінансування бюджету Чернігівської обласної ради за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

7.5. розподіл видатків головним розпорядникам коштів  бюджету Чернігівської обласної ради за бюджетною класифікацією з обов'язковим виділенням видатків споживання, з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв, та видатків розвитку (у додатку до рішення);

7.6. повернення кредитів до бюджету Чернігівської обласної ради та надання кредитів з  бюджету Чернігівської обласної ради (у додатку до рішення);

7.7. міжбюджетні трансферти бюджету Чернігівської обласної ради місцевим бюджетам (у додатку до рішення);

7.8. перелік об’єктів, видатки на які будуть проводитися за рахунок коштів  бюджету розвитку (у додатку до рішення);

7.9. перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету Чернігівської обласної ради (у додатку до рішення);

7.10. розмір оборотного залишку бюджетних коштів бюджету Чернігівської обласної ради;

7.11. перелік захищених статей видатків бюджету Чернігівської обласної ради (на підставі вимог статті 55 Бюджетного кодексу України);

7.12. додаткові положення, що регламентують процес виконання  бюджету Чернігівської обласної ради.

 

Стаття 8. Пояснювальна записка до проекту рішення має містити:

8.1. інформацію про соціально-економічний стан міста і прогноз його розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту обласного бюджету;

8.2. оцінку доходів бюджету Чернігівської обласної ради з урахуванням втрат доходів бюджету Чернігівської обласної ради внаслідок наданих Чернігівської обласної  радою податкових пільг;

8.3. пояснення до основних положень проекту рішення про  бюджет Чернігівської обласної ради, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією (тут же надаються бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету Чернігівської обласної ради);

8.4. обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних програм (проектів);

8.5. інформацію щодо погашення Чернігівською обласною радою боргу, обсягів та умов місцевих запозичень;

8.6. інформація про робочу групу розробників проекту бюджету Чернігівської обласної ради.

 

Стаття 9. При затвердженні бюджету Чернігівської обласної ради враховуються:

9.1. у першочерговому порядку потреби в коштах:

- на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,

- на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами (ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань);

9.2. у повному обсязі цільові кошти, передбачені у складі видатків при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та обласним бюджетом.

 

Стаття 10. Підготовка, затвердження, виконання бюджету Чернігівської обласної ради, розгляд звіту і прийняття рішення щодо нього здійснюються відповідно до положень Бюджетного кодексу України за процедурами, встановленими Регламентом Чернігівської обласної ради  та цим регламентом.

Стадії бюджетного процесу, зміст робіт, виконавці та терміни виконання наведені у Додатку № 1 до цього Бюджетного регламенту.

 

 

Антикорупційна Громадська Спілка   

  «С О В I С Т Ь»

код 39197324

 

post: пр-т. Миру, 21/52, м. Чернігів, Україна, 14006, fax +380 (0462) 77-69-94, e-mail: AGS0000@ukr.net

м.т. (067) 461-13-75

банк: ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, п/р 26000011695735

 

«Лише сумління мало мати, ще й «СОВIСТЬ» має мордувати»

 

20.09.2016

 

Звернення «СОВІСТІ» до

депутатів Чернігівської обласної ради

 

Шановні депутати!

 

Наприкінці літа експерти АГС «СОВІСТЬ» в плідній співпраці з фахівцями Департаменту фінансів Чернігівської ОДА завершили розробку Бюджетного регламенту Чернігівської обласної ради.

Слід зазначити, що не дивлячись на те, що не всі пропозиції «Совісті» були враховані Департаментом фінансів Чернігівської ОДА, варіант Бюджетного регламенту, який планується винести на Ваш розгляд та затвердження, у порівнянні з іншими 8 регламентами, що були прийняти іншими органами місцевого самоврядування різного рівня є безперечно найкращим. Ми стверджуємо, що цей Бюджетний регламент Чернігівської обласної ради: більш змістовний, логічний, і такий, що дозволяє зробити бюджетний процес більш прозорим та контрольованим громадськістю.

Враховуючи викладене, АГС «СОВІСТЬ» переконливо пропонує Вам розглянути і затвердити Бюджетний регламент Чернігівської обласної ради, запропонований Департаментом фінансів Чернігівської ОДА на розгляд найближчої сесії.

 

З повагою і надією на співпрацю.

 

 

Президент АГС «СОВІСТЬ»                                            В.Ю. Демиденко

 

Рішення Чернігівської обласної ради про затвердження Бюджетного регламенту.docТекст регламенту.docЛист АГС «СОВІСТЬ» про прийняття Бюджетного регламенту.doc

 

 

25.10.2016
|
0
/
5
|

Вам необхідна наша допомога?

замовити послугу

замовити послугу

Завантажити файл

Ви хочете долучитись до знищення корупції?

залишити резюме

залишити резюме

Завантажити файл