Антикорупційна
Громадська Спілка
«СОВІСТЬ»

4.1.1. Лист Юристам кандидатам на співпрацю

 

Антикорупційна Громадська Спілка    

  «С О В I С Т Ь»

код 39197324

 

post: пр-т. Миру, 21/52, м. Чернігів, Україна, 14006, fax +380 (0462) 77-69-94, e-mail: AGS0000@ukr.net

м.т. (067) 461-13-75

банк: ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, п/р 26000011695735

 

«Лише сумління мало мати, ще й «СОВIСТЬ» має мордувати»

 

Вих. від 26.12.2016 р.

 

Юристам-кандидатам

на співпрацю з АГС «СОВІСТЬ»

 

 

Шановний колего!

 

Нас зацікавило Ваше резюме. З метою налагодження майбутньої співпраці направляю Вам інформацію про нашу спілку, практику її роботи, методи і принципи діяльності.

1. Наша спілка здійснює свою діяльність в різних напрямах:

1.1. Проведення громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів, як діючих так і проектів;

1.2. Проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади;

1.3. Розробка змін до нормативно-правових актів далі «НПА», як діючих так і проектів (Законів, Постанов Уряду, відомчих наказів, тощо);

1.4. Розробка регіональних і відомчих програм з протидії і запобігання корупції;

1.5. Проведення порівняльної експертизи програм з протидії і запобігання корупції, проектів нормативно-правових актів, тощо;

1.6. Проведення громадської експертизи діяльності підприємств-монополістів;

1.7. Розробка методів проведення ідеологічно-виховної роботи, спрямованої на впровадження в свідомість населення ідеології несприйняття і протидії корупції, особливо в зонах підвищеного корупційного ризику.

1.8. Моніторинг, виявлення і реагування на порушення законодавства в сфері державних закупівель;

1.9. Розробка і впровадження громадських ініціатив, спрямованих на розвиток народовладдя, реалізацію конституційного права громадян приймати безпосередню участь в прийнятті рішень в сфері державного управління і місцевого самоврядування.

Рекомендую Вам ознайомитись з результатами  нашої роботи на сайті АГС «СОВІСТЬ»: www.sovist.org

Пропоную Вам після ознайомлення з практичними  результатами нашої роботи, викладеними у вигляді Експертних пропозицій за результатами громадської експертизи діяльності, Експертних висновків з антикорупційної експертизи НПА, Методичних рекомендацій, Громадських ініціатив визначитись, в якому напрямку діяльності нашої спілки Ви бажаєте прийняти участь. На матеріали кожного з обраних Вами напрямків прошу Вас скласти в довільній формі свою рецензію, в кінці тексту якої обов’язково відповісти на наступні питання:

- За який час Ви спроможні виконати роботу не нижче такого рівня?

- За яку оплату Ви згодні виконувати роботу такого рівня?

Аналіз Ваших рецензій допоможе нам зорієнтуватись в визначенні Вашого професійного рівня і дозволить нам запропонувати Вам ту участь в нашій діяльності, яка забезпечить Вам відповідне завантаження і оплату.

2. Інформуємо Вас про нові плани нашої спілки для творчої співпраці в питаннях експертної і нормотворчої діяльності.

Пропонуємо Вам прийняти участь в створенні проектів Законів України:

(УВАГА! Запропоновані назви законів є умовними(робочими)

2.1. Закон про вибори в Україні.                                                                                                                                                                                                               Мета Підвищення ефективності діяльності всіх суб’єктів представницької влади в Україні, забезпечення зростання рівня відповідальності влади перед виборцями і виборців за прийняте рішення.

Базові принципи концепції:

 • Відмова від принципу строковості набуття депутатських повноважень. Кандидат стає депутатом (головою) до моменту обрання на його місце іншого.
 • нікого не відкликати а просто призначати вибори і обирати нового. Діючий теж має право балотуватись. Вибори призначати в разі наповнення до необхідного рівня спеціального виборчого фонду пожертвами громадян мешканців відповідної території. Тобто чим гірше по відношенню до громадян поводить себе діючий депутат, тим швидше наповниться фонд проведення виборів. Громадяни голосують гаманцями. Можливо треба надати право громадянам повертати із фонду раніше внесені кошти ( в разі, якщо депутат «виправиться»).
 • передбачити право територій не мати свого представника (депутата) в представницькому органі. А можливо,  ще й право територіальної громади надавати шляхом виборів повноваження представляти інтереси території вже обраному від іншої територіальної громади депутату.

 

2.2. Закон «Про ідеологічне патентування політичної діяльності»

Мета

Повернення в політичне життя України ідеологічних засад партійної діяльності; запобігання створенню і діяльності організованих злочинних угруповань під виглядом політичних партій лідерського типу, диванних партій і т.п. партійних проектів.

Базові принципи концепції:

 • ідеологічні принципи кожної політичної партії мають пройти процедуру ідеологічного патентування в державному реєстрі за принципами і процедурами схожими на порядок патентування винаходів і технічних рішень.
 • Ввести поняття «ідеологічна формула політичної партії». Пропоную використати наступну формулу:

 

за пріоритет інтересів

 

в Україні

Назва партії

 

Назва або ідеологічна ознака соціальної групи населення

 

 

Приклади:

 1. Демократична партія України за пріоритет інтересів більшості в Україні.
 2. Ліберальна партія України за пріоритет інтересів особистості  в Україні.
 3. Українська націоналістична партія за пріоритет інтересів титульної нації в Україні.
 4. Християнсько-Демократична партія України за пріоритет інтересів віруючих в Христа в Україні.
 • заборонити діяльність в Україні партій, які не пройшли процедуру ідеологічного патентування.
 • ввести поняття дати реєстрації ідеологічного пріоритету. Всім політичним силам, які будуть виносити на реєстрацію ідеологічні формули по яким вже здійснено процедуру ідеологічного патентування і визначена дата реєстрації ідеологічного пріоритету, необхідно відмовляти в реєстрації і надавати реквізити патентоутримувача і рекомендацію об’єднатись на принципах ідеологічної ідентичності демократичним шляхом.
 • Визначити прийнятний термін, в який процедуру державної реєстрації ідеологічного патентування мають пройти всі зареєстровані в Україні партії. Всі політичні партії, які не пройдуть державну реєстрацію ідеологічного патентування, автоматично вважаються такими, що припинили свою діяльність.

2.3. Закон «Про народних засідателів і суд присяжних в Україні»

Мета:

Шляхом визначення механізмів і процедур реалізації гарантованого Конституцією права народу на безпосередню участь в здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних, забезпечити причетність народу до прийняття судових рішень і відновити його довіру до судової гілки влади.

Базові принципи концепції:

 • запропонувати прозорі і демократичні процедури формування кадрового наповнення загону народних засідателів для кожної судової установи  і присяжних для кожної судової установи;
 • забезпечити участь народних представників (народних засідателів або присяжних) в розгляді і прийнятті рішень по всім справам, що розглядаються в усіх судах;
 • визначити гарантії незалежності і процедури компенсації витрат народним представникам під час здійснення своїх повноважень.
 • Визначити права і обов’язки народних представників в судах, їх відповідальність за порушення, або нехтування нормами права, моралі і поведінки.

2.4. Закон «Про порядок сприяння органами влади розвитку та діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні»:

Мета: Законодавче унеможливлення обмеження владними органами і структурами прав громадян і їх об’єднань на участь в формуванні і реалізації державної і місцевої політики та владних функцій.

  Головний ідеологічний принцип: Народ – замовник соціальних послуг, а влада – підрядник-виконавець.

В законі врегулювати правові відносини органів влади і інститутів громадянського суспільства під час:

- проведення громадських експертизи діяльності органів влади;

 - реагування владного органу на висновки і рекомендації громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів;

- створення і діяльності Громадських рад для органів влади;

- створення і діяльності робочих груп з розробки стратегій і цільових програм, проектів нормативно-правових актів, тощо;

 - формування і розділення коштів цільових фондів, створених державою і органами місцевого самоврядування для підтримки громадських об’єднань;

 - забезпечення приорітетного права громадськості на участь в вирішенні кадрових питань влади;

 - впровадження практики делегування громадським об’єднанням виконання функцій органів влади з надання соціальних послуг  з одночасною передачею обсягів фінансування, передбачених на це в бюджеті для цих органів влади  (можливо, на конкурсній основі);

 - інші на Ваш розсуд.

2.5. Антикорупційна концепція дерегуляції контрольно-наглядових функцій влади.

       Мета: Радикальне скорочення кількості контрольно-наглядових органів державної влади і місцевого самоврядування, витрат на їх утримання, зниження обсягів участі держави  в компенсаціях наслідків техногенних, екологічних і т. п. аварій. Створення умов, за яких унеможливлюються прояви корупції в сферах здійснення контрольно-наглядових функцій.

                   Головні принципи:

1. Функції контролю за дотриманням  суб’єктами господарювання визначених владою нормативів і правил, а також обов’язок компенсувати постраждалим отримані збитки від їх порушень  -  передати страховим компаніям.

2. Заборонити певні види діяльності без наявності страхового захисту цивільної відповідальності за можливі негативні наслідки їх здійснення.

3. Забезпечити право страховиків контролювати якість і безпеку здійснення страхувальниками тієї діяльності, цивільна відповідальність за наслідки якої застрахована; змінювати тариф страхування за наслідками такого контролю або відмовляти в наданні страхового захисту тим особам, рівень професійної або технічної підготовки яких не відповідає визначеним нормативам.

3. Пропонуємо Вам прийняти участь в проведенні антикорупційної експертизи наступних нормативно-правових актів:

3.1. Наказ Міністерства фінансів України № 646 від 30.05.2012 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.06.2012 р. за № 1052/21364 «Про місця доставки товарів транспортними засобами».

3.2. Закон України про Національний Банк України»;

3.3. Наказ Мінрегіонбуду №165 від 16.07.2015 р. у порівнянні з №92 від 24.06.2011 р.

3.4.

3.5.Антикорупційної програми ДФСУ на 2016-2017 роки;

3.6.Антикорупційної програми Національного банку України на 2016-2017 роки, затверджені Постановою №257 від 12.04.2016 р.

Готовий розглянути Ваші пропозиції стосовно строків і умов виконання кожного замовленню.

Пропоную  Вам надавати Ваші пропозиції для включення до плану роботи. Ті, що нас зацікавлять – профінансуємо.

4. Окремо інформую Вас про наступні принципи і правила нашої діяльності.

З метою забезпечення безпеки, незалежності і об’єктивності роботи громадських експертів, інсайдерів, спонсорів і волонтерів спілки:

4.1.Всі офіційні заяви, звіти, експертні висновки і листи АГС «СОВІСТЬ» має право підписувати і робити тільки Президент спілки Демиденко Володимир Юрійович. Тільки він несе особисту відповідальність за всі висновки і дії АГС «СОВІСТЬ».

4.2. Як правило, всі експерти спілки в публічних документах згадуються і діють анонімно (з метою виключення можливості стороннього впливу на діяльність експерта). В окремих випадках, на письмову вимогу експерта, Президент АГС «СОВІСТЬ» може дозволити експерту оприлюднити свою участь в діяльності спілки.

4.3. Початок виконання оплачуваної роботи відбувається тільки після отримання Вами підтверджувального листа від мене.

4.4. Робота розподіляється між претендентами на її виконання на конкурсній основі з урахуванням запропонованої експертами вартості та строків її виконання, рівня кваліфікації і зацікавленості в досягненні  мети     діяльності нашої спілки.

4.5. Розрахунок відбувається після виконання всієї роботи, як правило, безготівково, на банківські рахунки в грн. в строк не пізніше 20 діб.

4.6. Спілка підтримує і стимулює періодичну діяльність експертів на волонтерських, альтруїстичних засадах.

Сподіваюсь, що наші правила Ви не визнаєте занадто обтяжливими. В будь-якому випадку ми відкриті для спілкування і розгляду Ваших пропозицій і питань.

5. Ми зараз формуємо тематичні плани діяльності спілки на 2017 рік.

Буду Вам вдячний за Ваші пропозиції включити в ці плани ті теми, які Вам найбільше цікаві і в яких Ви почуваєтесь найбільш впевненими. Ваші пропозиції прошу надавати за формами таблиць:

Таблиця 1.

Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів

№ п/п

Назва НПА

Назва органу, що прийняв (затвердив, розробив) НПА

Дата і номер НПА

Об’єм НПА (аркушів)

Ініціатор експертизи, ПІБ

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.

Експертиза діяльності органів виконавчої влади і підприємств-монополістів

№ п/п

Назва об’єкту дослідження, його поштові реквізити

Мета і предмет проведення експертизи діяльності

Ініціатор експертизи, ПІБ

Примітки

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.

План розробки проектів нових НПА і внесення змін до діючих

№ п/п

Назва проекту НПА

Ініціатор розробки

Примітки

1

2

3

4

 

 

 

 

 

Таблиця 4.

План розробки регіональних і відомчих Програм з протидії і упередження корупції.

№ п/п

Назва регіону, відомства, підприємства, установи, для якого розробляється антикорупційна програми, його реквізити

Ініціатор розробки

Примітки

1

2

3

4

 

 

 

 

 

По іншим напрямкам просимо надсилати пропозиції в довільній формі.

 

 

Відповідь  на мої пропозиції прошу надати без зволікань.

З побажанням успіхів і надією на подальшу співпрацю.

Президент АГС «СОВІСТЬ»                                                        Демиденко В.Ю.

13.09.2016
|
0
/
5
|

Вам необхідна наша допомога?

замовити послугу

замовити послугу

Завантажити файл

Ви хочете долучитись до знищення корупції?

залишити резюме

залишити резюме

Завантажити файл