Антикорупційна
Громадська Спілка
«СОВІСТЬ»

1.3.10. Експертні пропозиції за результатами громадської експертизи діяльності Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради

ВЕРДИКТ

експертних пропозицій за результатами громадської експертизи діяльності Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради під час реалізації розпорядження Чернігівського міського голови від 17.12.2015 №293-р «Про забезпечення прозорості і відкритості процедури закупівель товарів, робіт, послуг» в період з 01.08.2016 по 31.12.2016 № Е – 16

Об’єкт громадської експертизи

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради

Дата проведення громадської експертизи Початок 13.02.2016. Закінчення 20.02.2017
Предмет і мета проведення громадської експертизи

Предмет громадської експертизи

Діяльність Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради під час реалізації розпорядження Чернігівського міського голови від 17.12.2015 №293-р «Про забезпечення прозорості і відкритості процедури закупівель товарів, робіт, послуг» в період з 01.08.2016 по 31.12.2016

Мета громадської експертизи:

Протидія і запобігання корупції шляхом виявлення корупціогенних факторів в діяльності Чернігівської міської влади, надання рекомендацій по їх усуненню, а також сприяння реалізації наданих рекомендацій.

Висновки 

Висновок 1. Безконтрольність з боку міського голови за діями начальника Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради Куца Я.В. в частині виконання розпорядження від 17.12.2015 №293-р, з урахуванням досвіду проведення процедур «допорогових» закупівель в Україні, тільки за серпень-грудень 2016 року «коштувало» територіальній громаді міста щонайменше 3 млн.гривень.

Висновок 2. Проведення Управлінням житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради процедури відкритих торгів та зміни істотних умов договорів з ремонту вулиць міста Чернігова, які здійснені з порушенням вимог Закону, свідчать про наявність можливої корупційної зацікавленості начальника УЖКГ Чернігівської міської ради Куца Я.В. саме в такому їх проведенні.

Висновок 3. В закупівлях, проведених УЖКГ Чернігівської міської ради, спостерігається низька ефективність відкритих торгів, проведених Управлінням: 0,3 відсотки економії коштів - від Управління, проти 12 – в середньому по Україні.

Висновок 4. Реакція керівника УЖКГ Чернігівської міської ради яскраво підтверджує висновки громадської експертизи діяльності Чернігівської міської ради щодо дотримання вимог діючого законодавства під час розробки, обговорення, підготовки, прийняття, а також змісту «Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності посадових осіб і органів місцевого самоврядування міста Чернігова», затвердженого Чернігівською міською радою 28.04.2016, №Е-12, а також Експертного висновку за результатами громадської антикорупційної експертизи рішення Чернігівської міської ради №7/VII-12 від 28 квітня 2016 року 7 сесії 7 скликання «Про Порядок сприяння проведення громадської експертизи діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Чернігова» №АКЕ-3: Порядок …, затверджений рішенням №7/VII-12 від 28.04.2016 вміщує в собі численні норми з високим рівнем корупціогенності, його прийнято всупереч активному спротиву громадськості і з метою створення умов, сприятливих для підготовки і здійснення корупційних діянь.

Враховуючи викладене, діяльність УЖКГ Чернігівської міської ради з предмету цієї громадської експертизи в АГС «СОВІСТЬ» оцінюють наступним чином:

1. Рівень дотримання посадовими особами об’єкта досліджень вимог Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» визнано «ЗАДОВІЛЬНИМ» - в частині доступу до публічної інформації та «ГАНЕБНИМ» - в частині забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики і контролю за діяльністю органів влади .

2. 97 відсотків з 132 «допорогових» закупівель, що були здійснені протягом серпня – грудня 2016 року та оприлюднені у системі «PROZORRO», здійснювались керівником УЖКГ Чернігівської міської ради поза конкурсним відбором постачальників і підрядників, внаслідок чого умовні втрати міського бюджету склали від 3 до 10 млн.гривень.

Саме тому рівень реалізації вимог і мети, визначених розпорядженням Чернігівського міського голови від 17.12.2015 №293-р «Про забезпечення прозорості і відкритості процедури закупівель товарів, робіт, послуг» в період з 01.08.2016 по 31.12.2016, Управлінням житлово-комунального господарства 5 Чернігівської міської ради визначено «ГАНЕБНИМ», а в ряді випадків таким, що несе в собі ознаки рівня «ЗЛОЧИННИЙ». Обґрунтування цього висновку дивись у пункті 9.1 та 9.2 розділу 9 Експертних пропозицій № Е-16.

Пропозиції 

Депутатам Чернігівської міської ради

- уважно ознайомитись з результатами цієї громадської експертизи діяльності Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради, проведеної АГС «СОВІСТЬ»;

- дослідити питання:

- стосовно небажання окремих розпорядників коштів міського бюджету працювати ефективно, витрачати бюджетні кошти з використанням електронних процедур закупівель (конкурентний відбір постачальників та підрядників).

- чому заступники міського голови завжди визнають слушними всі обґрунтування начальника Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської Куца Я.В. недоцільності конкурентного відбору постачальників та підрядників з використанням системи електронних закупівель, тим самим дискредитуючи прагнення міського голови в досягненні мети, визначеної розпорядженням від 17.12.2015 №293-р;

- ініціювати перед контролюючими та правоохоронними органами перевірку фактів порушення вимог чинного законодавства, викладених в цих Експертних пропозиціях, та фактичного надання послуг, виконання робіт, особливо ремонтів доріг, проїздів тощо, які начебто були проведені в листопаді та грудні 2016 року;

- ініціювати розгляд на черговій сесії міської ради питання доцільності перебування на займаній посаді начальника УЖКГ Чернігівської міської ради Куца Я.В. та заступника міського голови Ломако О.А;

- на виконання вимоги пункту 8 статті 55 Закону України «Про запобігання корупції» на черговій сесії міської ради провести розгляд результатів громадської антикорупційної експертизи рішення Чернігівської міської ради №7/VII-12 від 28 квітня 2016 року 7 сесії 7 скликання «Про Порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Чернігова» №АКЕ-3;

- відповідними профільними депутатськими комісіями щоквартально здійснювати контроль доцільності і виправданості надання погоджень на здійснення закупівель поза процедурою, визначеною пунктом 1 Розпорядження міського голови від 17.12.2015 №293-р;

- терміново організувати консультації з замовниками (розпорядниками, одержувачами коштів міського бюджету) та експертним середовищем стосовно розроблення дієвого механізму проведення «допорогових» закупівель, які передбачають витрачання публічних коштів.

Результатом цих консультацій має стати створення проекту рішення Чернігівської міської ради, яким будуть врегульовані 6 питання проведення «допорогових» закупівель, конкретизація і обмеження випадків неконкурентного відбору постачальників та підрядників, визначить відповідальність кожного за невиправдану відмову від проведення процедур електронних закупівель та розглянути його на найближчій (після розробки) сесії Чернігівської міської ради. Залучити експертів АГС «СОВІСТЬ» до участі у будь-яких конструктивних заходах, спрямованих на налагодження прозорого та ефективного використання публічних коштів.

Обґрунтування цієї пропозиції дивись в пункті 12 Експертних пропозицій

Чернігівському міському голові .

- особисто проаналізувати результати цієї громадської експертизи, проведеної АГС «СОВІСТЬ»;

- враховуючи той факт, що 97 відсотків «допорогових» закупівель з проаналізованих 132 (оприлюднених в системі «PROZORRO»), які протягом серпня-грудня 2016 року проводились УЖКХ Чернігівської міської ради, були здійснені поза конкурентним відбором постачальників та підрядників, здійснити всі невідкладні заходи і забезпечити виконання всіма розпорядниками коштів міського бюджету розпорядження від 17.12.2015 №293-р;

- роз’яснити чому розпорядження від 17.12.2015 №293-р у випадку з УЖКГ не спрацювало і за погодженням з заступниками міського голови не дозволило досягнути економії коштів міського бюджету щонайменше у розмірі 10 відсотків очікуваної вартості у розмірі 3,2 млн.грн.;

- внести зміни в Розпорядження від 17.12.2015 №293-р і викласти пункт 3 в наступній редакції: У випадках, коли закупівля товарів, робіт, послуг з використанням електронної системи закупівель «PROZORRO» є недоцільним у зв’язку з настанням форс-мажорних обставин, а саме: загроза життю та здоров’ю людини (людей); необхідність термінового здійснення заходів з запобігання настанню подій, наслідком яких може стати матеріальні або фінансові збитки в розмірах, що перевищують 10 відсотків очікуваної вартості закупівлі, дозволити здійснення закупівлі поза процедурою, визначеною в пункті 1 Розпорядження, за письмовим поданням з розрахунком і обґрунтуванням керівника структурного підрозділу міської ради – розпорядника бюджетних коштів, погодженим із міським головою або із заступником міського голови, до повноважень якого віднесене відповідне питання;

- ініціювати перед контролюючими та правоохоронними органами перевірку фактів порушення вимог чинного законодавства, викладених в цих Експертних пропозиціях, та фактичного надання послуг, виконання робіт, особливо ремонтів доріг, проїздів тощо, які начебто були проведені в листопаді та грудні 2016 року;

- притягнути до дисциплінарної відповідальності, зокрема і розглянути питання щодо доцільності перебування на займаних посадах начальника УЖКГ Чернігівської міської ради Куца Я.В. та заступника міського голови Ломако О.А.

Державній аудиторській службі України

- терміново організувати та якісно провести перевірку фактів порушень вимог чинного законодавства (за компетенцією ДАС України), викладених у цих Експертних пропозиціях громадської експертизи діяльності УЖКГ Чернігівської міської ради, а також фактичного надання послуг, виконання робіт, особливо ремонтів доріг, проїздів тощо, які начебто були проведені в листопаді та грудні 2016 року.

Управлінню захисту економіки в Чернігівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України

-терміново організувати та якісно провести перевірку фактів порушень вимог чинного законодавства (за компетенцією Національної поліції України), викладених у цих Експертних пропозиціях громадської експертизи діяльності УЖКГ Чернігівської міської ради, а також фактичного надання послуг, виконання робіт, особливо реконструкції і влаштування фонтанів, ремонтів доріг, проїздів тощо, які начебто були проведені в листопаді та грудні 2016 року.

Об’єднанням роботодавців - платникам податків

Розглянути і обговорити на зборах об’єднань роботодавців, платників податків Чернігівщини зміст і висновки цих Експертних пропозицій. Проінформувати про свою оцінку наведених АГС «СОВІСТЬ» фактів і рекомендацій трудові колективи членів об’єднання, громадськість і мешканців Чернігівщини, місцеву владу і розробників експертних пропозицій.

додатки

АГС_04.01.2017

АГС_11.01.2017

АГС_11.01.2017_1

АГС_13.01.2017_1

АГС_запит_13.02.2017

Анализ Прозорро (эксель)

ДКС 17.01.2017

Е16 УЖКГ ЧМП

УЖКГ 16.01.2017_1

УЖКГ 16.01.2017_2

УЖКГ 16.02.2017

УЖКГ 17.01.2017

 

28.02.2017
|
0
/
5
|

Вам необхідна наша допомога?

замовити послугу

замовити послугу

Завантажити файл

Ви хочете долучитись до знищення корупції?

залишити резюме

залишити резюме

Завантажити файл