Антикорупційна
Громадська Спілка
«СОВІСТЬ»

2.1.11. Запит на проведення громадської антикорупційної експертизи діяльності органу виконавчої влади №Е-15

Антикорупційна Громадська Спілка    

  «С О В I С Т Ь»

код 39197324

 

post: пр-т. Миру, 21/52, м. Чернігів, Україна, 14006, fax +380 (0462) 77-69-94, e-mail: AGS0000@ukr.net

м.т. (067) 461-13-75

банк: ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, п/р 26000011695735

 

«Лише сумління мало мати, ще й «СОВIСТЬ» має мордувати»

 

Вих. № 11/15-10 від 15.11. 2016 р.

На №

 

Міністру енергетики та вугільної промисловості України

 

 

Насалику І.С.

 

 

01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 30

 

 

ЗАПИТ

на проведення громадської експертизи

діяльності органу виконавчої влади

№ Е - 15

 

 

Шановний Ігорю Степановичу!

 

На підставі статей 5, 38 Конституції України, статей 21, 22 Закону України від 22.03.2012 р. № 4572-VI «Про громадські об’єднання», статті 21 Закону України від 14.10.2014 р. № 1700-VII «Про запобігання корупції», у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. № 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади»,

інформую Вас про розпочату нами процедуру проведення громадської експертизи діяльності Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

 

1. Про себе повідомляємо:

Антикорупційна Громадська Спілка «СОВІСТЬ» (код 39197324), 28.04.2014 зареєстрована в Єдиному Державному реєстрі про проведення державної реєстрації  юридичної особи, запис №13601020000 00 1293, Свідоцтво про реєстрацію  громадського об’єднання , як громадської організації чи громадської  спілки, №1418676 видане 28.04.2014 реєстраційною службою Славутицького міського управління юстиції в Київській області.

Юридична адреса: 07101, Київська обл., м. Славутич, Київський квартал,107.

Поштова адреса: 14000,м. Чернігів, Проспект Миру, 21, кв. 52., моб. тел. (067) 461-13-75.

Електронна адреса: AGS0000@ukr.net. Сайт: SOVIST.org.

Посадові особи Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, чи їх близькі родичі не є засновниками і не входять до керівних органів АГС «СОВІСТЬ».

2. Предмет і мета громадської експертизи:

 

Предмет:

Виконання Міністерством енергетики та вугільної промисловості України покладених на нього завдань і функцій з управління об’єктами державної власності, що належить до сфери його управління, в тому числі, але не тільки:

1. Об’єктивності ведення обліку об’єктів державного майна;

2. Якості здійснення контролю за ефективним використанням і збереженням об’єктів державного майна;

3. Забезпечення виправданої доцільності і економічної ефективності в процесі прийняття і реалізації рішень:

3.1. про подальше використання державного майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі корпоратизації;

3.2. про передачу об’єктів державної власності в комунальну власність або до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об’єктами державної власності, передачу державної власності від одного підприємства іншому;

3.3. про списання та відчуження об’єктів державної власності, що перебувають в управлінні Міненерговугілля України.

 

Мета:

Підвищення рівня контролю, ефективності використання та збереження об’єктів державної власності, що перебувають в управлінні Міненерговугілля України. Зниження рівня і кількості корупційних факторів, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень, або правопорушень, пов’язаних з корупцію в сфері діяльності Міністерства, яка стала предметом цієї громадської експертизи.

 

 

3. Перелік документів та інших матеріалів, необхідних для проведення громадської експертизи:

1. Інформація про посадових осіб, до відання і відповідальності яких віднесено здійснення обліку, контролю, збереження і забезпеченості ефективності використання державного майна, що належить до сфери управління Міненерговугілля України, прийняття рішення про подальше використання державного майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі корпоратизації, а також прийняття рішення про передачу об’єктів державної власності в комунальну власність або до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об’єктами державної власності, передачу державної власності від одного підприємства іншому, прийняття рішення про списання та відчуження об’єктів державної власності, що перебувають в управлінні Міненерговугілля України, за формою:

 

з-п

Повна назва підрозділу Міністерства і посади

ПІБ

Службовий і мобільний телефон

Сфера відповідальності і повноважень

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

2. Надати повний перелік державного майна, розташованого в Чернігівській області, що увійшло до сфери управління Міненерговугілля і використовується (обліковуються) організаціями недержавної форми власності на підставах, вказаних в листі Міненерговугілля №02/12-9903 від 20.09.2016 р., наступним чином: «державне майно, що не увійшло до статутного капіталу господарського товариства» (в електронному вигляді).

3. Надати належним чином завірену копію договору №31/16 від 22.11.2012р., укладеного між Публічним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації «Чернігівгаз» і Міненерговугілля.

4. Надати повний перелік організацій недержавної форми власності (підприємств), яким передано на баланс або для використання на підставах, вказаних в листі Міненерговугілля №02/12-9903 від 20.09.2016 р., наступним чином: «державне майно, що не увійшло до статутного капіталу господарського товариства», що входить до сфери управління Міненерговугілля України за формою:

№ з-п

Повна назва юридичної особи приватного права

Код ЄДРПОУ

Поштова, електронна адреси, телефон

Посада і ПІБ керівника

Балансова вартість переданого Міненерговугілля майна

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Надати перелік об’єктів, розташованих в Чернігівській області, стосовно яких були прийняті рішення про списання та відчуження об’єктів державної власності, що перебувають (перебували) в сфері управління Міненерговугілля України з 2010 року по цей час.

N з-п

Найменування об’єкта

Адреса місцезнаходження

Балансова вартість

Назва документа про списання або відчуження №. дата

Примітка

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Положення про порядок проведення інвентаризації державного майна, що перебуває у сфері управління Міненерговугілля, яким керується Міненерговугілля під час проведення інвентаризації, що діяло в період з 2010 р. по цей час.

7. Акти інвентаризації держмайна, яке розташоване на території м.Чернігова і області, яке використовує ПАТ «Чернігівобленерго» на підставах, вказаних в листі Міненерговугілля №02/12-9903 від 20.09.2016 р., наступним чином: «державне майно, що не увійшло до статутного капіталу господарського товариства» за 2015 рік.

8. Акти інвентаризації держмайна, яке розташоване на території м.Чернігова і області, яке використовується ПАТ «Чернігівгаз» на підставі договору №31/16 від 22.11.2012р.

9. Положення або порядок (можливо інший нормативно-правовий документ), яким регулюється здійснення контролю стану збереження і ефективності використання державного майна, що належить до сфери управління Міненеговугілля України, що діяло в період з 2010 р. по цей час.

10. Діючу і належним чином затверджену копію антикорупційної програми Міненерговугілля України, прийнятої у відповідності до ст.19 Закону України «Про запобігання корупції».

11. Інформацію про посадових осіб Міненерговугілля України, до службових обов’язків яких входять питання запобігання корупції в апараті і підрозділах Міністерства, державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери  управління Міненерговугілля України у вигляді таблиці:

з-п

Повна назва підрозділу Міністерства і посади

ПІБ

Службовий і мобільний телефон

Примітка

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

12. Надати інформацію стосовно перевірок діяльності Міністерства контролюючими органами з питань, що стали предметом цієї громадської експертизи з 2012р. по цей час у вигляді таблиці:

№ з-п

Повна назва контролюючого органу

№ і дата Акта перевірки

ПІБ і посада посадових осіб, які здійснювали перевірку

Дата початку / дата закінчення

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

13. Положення або порядок (можливо інший нормативно-правовий документ) який регулює питання списання і відчуження держмайна, яке входить до сфери управління Міненерговугілля (належним чином завірену копію), що діяло в період з 2010 р. по цей час.

14. Порядок розпорядження державним майном, що належить до сфери управління Міненерговугілля України, затверджений наказом міністерства 12.04.2011 р. № 62 (належним чином завірену копію) з додатком змін до нього, внесених до цього часу.

15. Вказати загальну вартість об’єктів державного майна, що входить до сфери управління Міненерговугілля України і використовується (обліковуються) організаціями недержавної форми власності на підставах, вказаних в листі Міненерговугілля №02/12-9903 від 20.09.2016 р., наступним чином: «державне майно, що не увійшло до статутного капіталу господарського товариства» станом на 01.01.2016.

16. Належним чином завірені копії нормативно-правових актів, які регулюють питання співпраці Міненерговугілля і Фонду державного майна України в частині обліку, контролю стану і відчуження державного майна, яке увійшло до сфери управління Міненерговугілля України.

 

4. Перелік обов’язкових до виконання дій об’єкта експертизи після отримання Запиту на проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади.

З метою дотримання вимог пункту 4 Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади», затвердженої Постановою КМУ № 976 від 05.11.2008 р., Вам необхідно:

4.1. У тижневий строк видати наказ чи розпорядження про проведення громадської експертизи і здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою необхідних для її проведення матеріалів, в якому визначити відповідальну особу для забезпечення взаємодії з АГС «СОВІСТЬ» у зв'язку з проведенням громадської експертизи.

Електронну копію наказу прошу направити на наш e-mail AGS0000@ukr.net.

4.2. У  разі  потреби  створити робочу  групу  для  підготовки матеріалів із залученням  представників АГС «СОВІСТЬ».

4.3. У тижневий строк розмістити на веб-сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України інформацію про надходження запиту щодо проведення громадської експертизи та заходи, здійснені Вами з метою сприяння її проведенню;

4.4. На протязі 5 робочих днів з моменту видання наказу забезпечити надання необхідних матеріалів у встановленому Законом порядку.

5. Перелік обов’язкових до виконання дій об’єкта експертизи після надходження експертних пропозицій від АГС «СОВІСТЬ»:

5.1. У тижневий строк розмістити їх на веб-сайті;

5.2. Розглянути їх на найближчому засіданні колегії за участю представників АГС «СОВІСТЬ», а у  разі  коли колегію  не  утворено,  експертні  пропозиції  розглядає  Міністр Міненерговугілля України у двотижневий строк за участю представників АГС «СОВІСТЬ»;

5.3. Розробити і затвердити за результатами розгляду експертних пропозицій заходи, спрямовані на їх реалізацію.

5.4. В десятиденний строк подати АГС «СОВІСТЬ» письмову  відповідь про результати розгляду експертних пропозицій  та  заходи,  спрямовані на їх реалізацію, з одночасним розміщенням  відповідної  інформації  у засобах масової інформації та/або на власному веб-сайті.

5.5. Надіслати в письмовій  та електронній формі Секретаріату Кабінету  Міністрів  України для розміщення на урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада":    

- інформацію про  найменування,  прізвище,  ім'я,  по  батькові керівника,  поштову  адресу, контактні дані АГС «СОВІСТЬ»;

- предмет  та  строки  проведення громадської експертизи;

- експертні    пропозиції,   подані   АГС «СОВІСТЬ»;   

- затверджені Міненерговугілля України  заходи  для  реалізації експертних пропозицій;

- відповідь  Міненерговугілля України АГС «СОВІСТЬ» про результати розгляду експертних пропозицій та заходи для їх реалізації.

 

6. Вашу відповідь в електронному вигляді прошу направляти на e-mail :AGS0000@ukr.net;

На паперовому носії на адресу: Проспект Миру, 21, кв. 52. м. Чернігів,14000,

 

Особа, уповноважена на отримання відповіді: Демиденко Володимир Юрійович.

 

З повагою, надією на порозуміння і подальшу співпрацю

 

Президент          АГС «СОВІСТЬ»                                   В.Ю. Демиденко 

21.12.2016
|
0
/
5
|

Відгуків (0)

Залишити відгук:

Вам необхідна наша допомога?

замовити послугу

замовити послугу

Завантажити файл

Ви хочете долучитись до знищення корупції?

залишити резюме

залишити резюме

Завантажити файл