Антикорупційна
Громадська Спілка
«СОВІСТЬ»

1.3.6. Громадська експертиза діяльності органу виконавчої влади. Головне Управління Державної Фіскальної Служби у Чернігівській області

ВЕРДИКТ
до експертних пропозиційза результатами громадської експертизи діяльності
Головного Управління Державної Фіскальної Служби у Чернігівській області

 

Об’єкт громадської експертизи Головне Управління Державної Фіскальної Служби у Чернігівській області
Дата проведення громадської експертизи 02.02.2015 р. по 21.09.2015 р.
Предмет і мета проведення громадської експертизи

Предмет громадської експертизи

Визначення рівня дотримання Головним Управлінням Державної Фіскальної Служби у Чернігівській області вимог Законів України, Указів Президента України і Постанов Кабінету Міністрів України стосовно забезпечення участі громадськості в реалізації державної податкової і кадрової політики, забезпеченні прозорості і відкритості дій органів ДФСУ в Чернігівській області, дотримання встановленої процедури при формуванні і забезпеченні діяльності Громадської ради при Головному Управлінні Державної фіскальної служби Чернігівської області (попередня назва Головне Управління Міністерства доходів і зборів у Чернігівській області) за період 2010 -2015 р.р.

Мета громадської експертизи:

Сприяння реформуванню ГУ ДФС у Чернігівській області у відповідності до сучасних світових стандартів, виявлення «вузьких місць» і помилок в реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, надання рекомендацій по їх усуненню, підвищення рівня довіри і співпраці з структурами ГУ ДФС у Чернігівській області суб’єктів громадянського суспільства, об’єднань роботодавців Чернігівської області.
Висновки і рекомендації

На підставі фактів виявлених під час проведення громадської експертизи і відображених у цьому Акті, вважаємо, що діяльність ГУ ДФС у Чернігівській області в період 2010  р по І- й кв-л 2015 р, відповідність нормам діючого законодавства його дій, ефективність прийняття і виконання ним рішень, програм, здійснення владних повноважень під час реалізації вимоги Законів України, Указів Президента України і Постанов Кабінету Міністрів України стосовно забезпечення участі громадськості в реалізації державної податкової і кадрової політики, забезпеченні прозорості і відкритості дій органів ДФСУ у Чернігівській області, дотримання встановленої процедури при формуванні і забезпеченні діяльності Громадської ради при Головному Управлінні Державної фіскальної служби Чернігівської області (попередня назва Головне Управління Міністерства доходів і зборів у Чернігівській області) за період 2010 – l-й квартал 2015 р.р., має бути оцінена як НЕЗАДОВІЛЬНА і ПРОВАЛЬНА.

За результатами громадської експертизи діяльності Головного Управління  Державної Фіскальної Служби у Чернігівській області у зазначеній сфері пропонуємо:

Головному Управлінню  Державної Фіскальної Служби  у Чернігівській області:

1. Забезпечити виконання положень Постанови КМ України № 996 від 03.11.2010 р. із змінами внесеними Постановою КМ України № 234 від 08.04.2015 р., для чого разом з зацікавленим активом діючої Громадської ради при ГУ ДФС у Чернігівській області розробити і прийняти Розпорядження ГУ ДФС у Чернігівській області « Про співпрацю і порядок сприяння діяльності Громадської ради при ГУ ДФС у Чернігівській області»,  в якому передбачити:

1.1. Повну реалізацію прав членів Громадської ради при ГУ ДФС у Чернігівській області (далі Громадської ради), передбачених Постановами КМ України № 996 від 03.11.2010 р. та № 234 від 08.04.2015 р.

1.2. Призначити посадову особу(посадових осіб) відповідальних за забезпечення діяльності Громадської ради її структурних підрозділів і керівних осіб, а також уповноважених представляти ГУ ДФС у Чернігівській області на засіданнях Громадської ради і її структурних підрозділів.

1.3. Призначити посадових осіб структурних підрозділів ГУ ДФС у Чернігівській області, відповідальних за співпрацю з структурними підрозділами Громадської ради і її членами.

1.4. Призначити посадову особу ГУ ДФС у Чернігівській області, відповідальну за своєчасне і повне висвітлення діяльності Громадської ради  на офіційному веб-сайті ГУ ДФС у Чернігівській області.

1.5. Визначити спрощену процедуру реалізації прав членів Громадської ради,  передбачену п. 4.  5) Типового положення.

1.6. Разом з громадським активом діючої Громадської ради розробити і затвердити «Порядок сприяння діяльності Громадської ради при ГУ ДФС у Чернігівській області, її підрозділам керівним особам і членам, структурними підрозділами і посадовими особами ГУ ДФС в Чернігівській області (далі Порядок).

1.7. Визначити рівень відповідальності посадових осіб ГУ ДФС у Чернігівській області за невиконання вимог цього Розпорядження і затвердженого Порядку.

2. Розмістити на офіційному веб-сайті ГУ ДФС у Чернігівській області в рубриці «Громадська рада»:

- всі наявні матеріали, що стосуються діяльності Громадської ради  за всі роки її існування, в тому числі ті, що були передані АГС «СОВІСТЬ» для проведення громадської експертизи;

- всі відеоматеріали, відзняті на засіданнях Громадської ради розміщати на сайті http://ch.sfs.gov.ua/dfs-u-regioni/gromadska-rada/

- в підрозділах сайту Персональний склад Громадської ради, Робочі органи Громадської ради розмістити контактну інформацію по кожному члену Громадської ради, громадським обєднанням, які його делегували до Громадської ради, а також інформацію про Комітет Громадської ради, до якого він входить.

3. Провести спільне засідання керівників підрозділів ГУ ДФС у Чернігівській області з керівним складом і активом Громадської ради , присвячене вирішенню питань забезпечення співпраці в реалізації завдань Громадської ради визначених Постановами КМУ і Положенням.

4. Керівнику ГУ ДФС у Чернігівській області врахувати в своїй діяльності нижченаведений набір якостей, яким він має відповідати у відповідності до інтегрованих уявлень членів Громадської ради - платників податків:

- порядність і відповідальність;

- професійність і компетентність;

- патріотизм і непідкупність;

- чесність і толерантність.

Державній Фіскальній Службі України

1. Притягнути до дисциплінарної відповідальності посадових осіб ГУ ДФС у Чернігівській області, причетних до:

- блокування ефективної діяльності Громадської ради і численних фактів порушень Постанови КМ України № 996 від 03.11.2010 р. в період діяльності з 2010 року по  2014 рік включно;

- ненадання інформації витребуваної під час проведення громадської експертизи діяльності ГУ ДФС у Чернігівській області, в т. ч. Нечая В.В. і Марухленка О.І.

2. Провести службове розслідування, встановити і притягнути до визначеної Законом відповідальності посадових осіб, причетних до фальсифікації документів, наданих в електронному вигляді АГС «СОВІСТЬ» для проведення громадської експертизи діяльності ГУ ДФС у Чернігівській області.

3. Виконати в повному обсязі дії, передбачені п. 7 Постанови КМ України № 996 від 03.11.2010 р. зі змінами внесеними Постановою КМ України № 234 від 08.04.2015 р.

Прокуратурі Чернігівської області

1.  Надати оцінку фактам порушення посадовими особами ГУ ДФС у Чернігівській області права громадського об’єднання на доступ до публічної інформації, проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади.

Провести (організувати та взяти на контроль) відповідну перевірку факту порушення законності посадовцями  ГУ ДФС у Чернігівській області у вигляді фальсифікації і службових підробок під час надання документів на громадську експертизу в АГС «СОВІСТЬ», та здійснити необхідні процесуальні дії, визначені чинним законодавством України.

            Про результати оцінки та проведеної перевірки прошу письмово інформувати АГС «СОВІСТЬ» у визначений чинним законодавством термін

Експертні пропозиції № Е-1 громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади  15 жовтня  2015 р. розміщено в

Реєстрі громадських експертиз діяльності органів виконавчої влади

на урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада" під рубрикою:"Визначення рівня дотримання Головним управлінням ДФС у Чернігівській області вимог законів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України стосовно забезпечення участі громадськості в реалізації державної податкової і кадрової політики, забезпечення прозорості і відкритості дій Головного управління ДФС у Чернігівській області, дотримання встановленої процедури при формуванні і забезпеченні діяльності громадської ради при Головному управлінні ДФС у Чернігівській області за період з 2010 по 2015 роки.»"

14.07.2016
|
0
/
5
|

Вам необхідна наша допомога?

замовити послугу

замовити послугу

Завантажити файл

Ви хочете долучитись до знищення корупції?

залишити резюме

залишити резюме

Завантажити файл