Антикорупційна
Громадська Спілка
«СОВІСТЬ»

1.3.2. Громадська експертиза діяльності органу виконавчої влади. Державна фінансова інспекція в Чернігівській області

ВЕРДИКТ
до експертних пропозиційза результатами громадської експертизи діяльності
Державної фінансової інспекції в Чернігівській області

 

Об’єкт громадської експертизи Державна фінансова інспекція в Чернігівській області
Дата проведення громадської експертизи з 09.06.2015 р. по 22.07.2015 р.
Предмет і мета проведення громадської експертизи

Предмет громадської експертизи

Діяльність Державної фінансової інспекції в Чернігівській області в частині забезпечення законності та прозорості проведення кадрової політики, та її вплив на ефективність роботи щодо здійснення державного фінансового контролю за витрачанням бюджетних коштів, використанням державного і комунального майна та боротьби з корупцією.

Мета громадської експертизи:

Сприяння реформуванню Державної фінансової інспекції в Чернігівській області у відповідності до сучасних світових стандартів, виявлення «вузьких місць» і помилок в частині забезпечення законності та прозорості проведення кадрової політики, та її вплив на ефективність роботи щодо здійснення державного фінансового контролю за витрачанням бюджетних коштів, використанням державного і комунального майна та боротьби з корупцією.
Висновки і рекомендації

Висновки.
Хибна кадрова політика Держфінінспекції в Чернігвській області, яку протягом вересня - грудня 2014 року та січня – травня 2015 року здійснював її начальник – Калашніков В.Ф., призвела до безпрецедентного зростання кількості вакансій працівників, що безпосередньо виконують основні функції органу державного фінансового контролю.

Поряд з цим, якщо негативну тенденцію вересня – грудня 2014 року можливо виправдати скороченням асигнувань, необхідністю проводити заходи, пов’язані з утриманням штату працівників у відповідності до виділеного фінансування, тобто об’єктивні чинники, то відсутність будь-яких дій, спрямованих на заповнення штату протягом січня – травня поточного року на думку експертів Спілки можна пояснити тільки тим, що начальник Держфінінспекції в Чернігівській області Калашніков В.Ф. демонструє кричущий непрофесіоналізм та некомпетентність, або він навмисно здійснює таку кадрову політику, при якій кількість вакансій працівників, що здійснюють державний фінансовий контроль збільшується, а результативність роботи значно погіршується, або особистою зацікавленістю в зменшенні кількості проведених контрольних заходів, їх результативності та відсутності відповідальності посадових осіб об’єктів контролю.

Фактично результативність роботи Держфінінспекції в Чернігівській області значно знизилась, і АГС «СОВІСТЬ» вважає, що це напряму пов’язане із провальною діяльністю начальника цієї Інспекції Калашнікова В.Ф. загалом та його кадровою політикою - зокрема.

Фахівцям Спілки незрозуміло, чому при масовому звільненні працівників в період з серпня по грудень 2014 року одночасно прийнято на роботу Першого заступника начальника Інспекції, чим виправдана наявність 4 посад у кадровій службі та у вказаний період повне їх укомплектування, а також вдвічі збільшено штатну чисельності працівників, що зайняті внутрішнім аудитом (внутрішній контроль), необхідність утримувати водія, що обслуговує автомобіль начальника.

Враховуючи, той факт, що жодного листа - відповіді, як за цією громадською експертизою, так і за заявами про можливі факти порушень чинного законодавства, надісланими протягом червня – липня поточного року, зокрема, з питань закупівлі вугілля за бюджетні кошти, палива для автомобілів екстреної медичної допомоги, інші, які б були розглянуті та підписані особисто начальником Держфінінспекції в Чернігівській області, АГС «СОВІСТЬ» не отримувала, у фахівців Спілки та у інших громадських об єднань, що входять до складу Громадської ради при Чернігвській ОДА, склалось стійке враження про умисне уникнення Калашніковим В.Ф. будь-якої відповідальності при прийнятті рішень, організації роботи Інспекції тощо.

Окремо слід зазначити, що катастрофічний стан закупівлі вугілля, який протягом січня – травня поточного року склався в бюджетних установах (освіти, соціального захисту та охорони здоров’я) Чернігівської області, відверті корупційні схеми при витрачанні бюджетних коштів, виділених на його придбання, виявлені АГС «СОВІСТЬ» під час проведення її експертами моніторингу закупівель спонукав Спілку звернутися саме до начальника Держфінінспекції в Чернігівській області. Однак, вказаний державний службовець і надалі відповідальності уникає.

Таким чином, неспроможність, або не бажання керівника Держфінінспекції в Чернігівській області Калашнікова В.Ф. пріоритетно вирішити питання кадрового забезпечення підрозділів, які безпосередньо здійснюють державний фінансовий контроль (понад 30 відсотків незайнятих посад) призвели до катастрофічного погіршення результатів діяльності органу державного фінансового контролю, у тому числі його взаємодії з правоохоронними органами щодо боротьби з розкраданням державних фінансових ресурсів, державного і комунального майна та проявів корупції (майже до 40 відсотків зменшилась кількість контрольних заходів, вдвічі - виявлених порушень, в три рази - кількість кримінальних проваджень, розпочатих за матеріалами проведених контрольних заходів та в сім раз зменшилась кількість посадових осіб, що були звільнені за злочини, виявлені за проведених ревізій і перевірок).

Враховуючи, що у відповідності до Положення про Інспекцією та за розподілом обов’язків за кадрову політику та ефективність роботи Держфінінспекції в Чернігівській області особисто відповідає її начальник – Калашніков В.Ф. вважаємо, що без прийняття радикальних змін – звільнення цього посадовця, відпрацювання чіткої моделі керівництва Інспекцією, яка забезпечить оптимізацію штату та прийняття на роботу працівників, що мають реально посилити проведення державного фінансового контролю, перебороти негативні тенденції послаблення контролю за законним та ефективним витрачанням бюджетних коштів, використанням майна державних і комунальних підприємств, установ та організацій не можливо.

Поряд з цим, таке ганебне ставлення до виконання вимог чинного законодавства щодо забезпечення прав громадськості на отримання інформації про діяльність органів виконавчої влади, яку продемонструвала Перший заступник начальника Держфінінспекції в Чернігівській області Білозерська І.С. не тільки дивує тим, що це взагалі відбулось, а і тим, що цей посадовець є одним з керівників державного контролюючого органу. Вказане заслуговує на окремий аналіз та, безперечно, повинно мати наслідком притягнення Білозерської І.С. до дисциплінарної відповідальності, як варіант, звільнення із займаної посади.

Експертні пропозиції та рекомендації,

Держфінінспекція в Чернігівській області

Прийняти невідкладні заходи щодо заповнення вакантних посад державних службовців, які проводять державний фінансовий контроль, та, відповідно, поліпшити результативність і якість виконання основних функцій органу державного фінансового контролю, що передбачені Законом України від 26.01.1993 №2939 – ХІІ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в України».

Держфінінспекції України

Провести службове розслідування фактів, викладених у вказаному акті, та притягнути до відповідальності всіх посадових осіб Держфінінспекції в Чернігівській області, винних у не проведенні відповідної кадрової політики, відсутності дієвого механізму державного фінансового контролю на території Чернігівської області, погіршення якості та результативності цієї роботи;

Розглянути питання щодо доцільності перебування у займаній посаді начальника Держфінінспекції в Чернігівській області Калашнікова В.Ф., якій забезпечує кадрову політику Інспекції та несе персональну відповідальність за ефективність роботи цього територіального підрозділу центрального органу державної виконавчої влади, що здійснює державний фінансовий контроль;

Притягнути Першого заступника начальника Держфінінспекції в Чернігівській області Білозерську І.С. до дисциплінарної відповідальності, зокрема розглянути питання щодо її звільнення за не надання громадській спілці публічної інформації та перешкоджання проведенню громадської експертизи. -

Забезпечити поліпшення якості проведення державного фінансового контролю на території Чернігівської області та результативність контрольних заходів, у тому числі щодо виявлення корупційних схем, розтрат бюджетних коштів та їх неефективне використання, а також притягнення винних посадових осіб об’єктів контролю до відповідальності.

Міністру фінансів України

Взяти на особистий контроль питання налагодження якісної та ефективної роботи Державної фінансової інспекції в Чернігівській області, зокрема шляхом відповідних кадрових змін, що повинні відбуватись прозоро та, в першу чергу, виходячи з професійних навичок і досвіду. Голові Чернігівської ОДА/

Звернутися до Держфінінспекції України з пропозицією звільнити із займаної посади начальника Держфінінспекції в Чернігівській області Калашнікова В.Ф. та Першого заступника начальника Держфінінспекції в Чернігівській області Білозерську І.С.

Експертні пропозиції № Е-6 громадської експертизи діяльності Державної фінансової інспекції в Чернігівській області розміщено на сайті Державної фінансової інспекції України за посиланням:

Головна» Регуляторна діяльність та консультації з громадськістю» Громадська експертиза

Додатки до акту експертизи

14.07.2016
|
0
/
5
|

Вам необхідна наша допомога?

замовити послугу

замовити послугу

Завантажити файл

Ви хочете долучитись до знищення корупції?

залишити резюме

залишити резюме

Завантажити файл