Антикорупційна
Громадська Спілка
«СОВІСТЬ»

1.3.3. Громадська експертиза діяльності органу виконавчої влади. Чернігівська обласна державна адміністрація. Департамент соціального захисту населення

ВЕРДИКТ
до експертних пропозицій громадської експертизи діяльності
Департаменту соціального захисту населення Чернігівської ОДА

Об’єкт громадської експертизи Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації
Дата проведення громадської експертизи з 27.05.2015 р. по 21.08.2015 р.
Предмет і мета проведення громадської експертизи

Предмет громадської експертизи

Діяльність Департаменту соціального захисту населення Чернігівської ОДА (далі за текстом – Департамент), як головного розпорядника бюджетних коштів, визначених статтею 22 Бюджетного кодексу України, в напрямку забезпечення законності та ефективності витрачання бюджетних коштів розпорядниками нижчого рівня (підпорядкованими установами), організації та координації їх роботи у бюджетному процесі.

Мета громадської експертизи:

Забезпечення законності та підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів установами соціального захисту населення, підпорядкованими Департаменту.
Висновки і рекомендації

Діяльність Департаменту соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації, як головного розпорядника бюджетних коштів, визначених статтею 22 Бюджетного кодексу України, в напрямку забезпечення законності та ефективності витрачання бюджетних коштів розпорядниками нижчого рівня (підпорядкованими установами), організації та координації їх роботи у бюджетному процесі є не задовільною, не професійною, такою, що створює умови для підготовки і можливого скоєння корупційних діянь, а також правопорушень, пов’язаних з обмеженням прав громадськості в доступі до публічної інформації.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Враховуючи наявність порушень, допущених посадовими особами інтернатів та пансіонатів, підпорядкованих Департаменту, за які передбачена дисциплінарна, адміністративна та, навіть, кримінальна відповідальність пропонуємо Чернігівській обласній державній адміністрації: 

1.1. Ініціювати перед контролюючими та правоохоронними органами проведення перевірок фактів, викладених в цьому акті, за результатом яких прийняти рішення щодо притягнення до відповідної відповідальності посадових осіб установ соціального захисту, якими були допущені порушення.

А у разі виявлення порушень, що тягнуть за собою адміністративну та кримінальну відповідальність взяти на особистий контроль питання не відворотності покарання.

Також, паралельно із викладеним вище, за відповідним розпорядженням створити міжвідомчу комісійну групу для перевірки дотримання посадовими особами Чернігівського та Козелецького геріатричних пансіонатів вимог чинного законодавства при закупівлі продуктів харчування на 2015 рік та забезпечення підопічних якісним та збалансованим харчуванням (особливо актуально для Чернігівського геріатричного пансіонату).

Вказану групу доцільно створити із досвідчених та професійних працівників структурних підрозділів Чернігівської ОДА, бюджетних установ (зокрема членів комітетів з конкурсних торгів, сестер з дієтичного харчування тощо) із обов’язковим залученням представників громадськості, працівників Державної санітарно – епідеміологічної служби та Державної фінансової інспекції, а також співробітників правоохоронних органів.

1.2. Про проведені перевірки та прийняті за їх результатами рішення проінформувати громадськість. 1.3. За незабезпечення якісного виконання функцій головного розпорядника коштів, які передбачені чинним законодавством, Положенням про Департамент у відповідності до розподілу обов’язків між керівництвом Департаменту розглянути питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності директора Департаменту Русіна О.В. та першого заступника директора Департаменту
Хілик О.М., у тому числі розглянути питання щодо доцільності їх перебування на займаних посадах.

2. З метою недопущення зайвих витрат бюджетних коштів як за вже укладеними договорами, так і в майбутньому,>пропонуємо Чернігівській обласній державній адміністрації і Департаменту соціального захисту населення ЧОДА

2.1. Зобов’язати керівників установ соціального захисту провести моніторинг цін, за якими у відповідності до укладених договорів аналогічні установи здійснюють придбання  товарів в Україні та Чернігівській області та за цим аналізом внести відповідні зміни щодо корегування цін у бік зменшення, при цьому, орієнтиром необхідно визначати середні оптові ціни з урахуванням витрат на доставку товару до установ.

При цьому, відповідальним за вказані дії визначити директора Департаменту та його Першого заступника, що надасть змогу керівникам Департаменту проявити себе у якості головних розпорядників коштів обласного бюджету.

2.2 Налагодити дієвий контроль за законним проведенням установами соціального захисту процедур закупівлі, ефективним витрачанням бюджетних коштів та надання головними розпорядниками коштів та/або відповідними структурними підрозділами ОДА необхідної методологічної допомоги.

Вказане можливо здійснювати як в межах одного структурного підрозділу, наприклад, Департаменту, так із застосуванням паралельного контролю, як з боку конкретного головного розпорядника бюджетних коштів, так і, наприклад, Департаменту економічного розвитку.

При цьому, моніторинг, який в рамках всієї області здійснює Департамент економічного розвитку Чернігівської ОДА, повинен враховувати досвід, особливо позитивний, як установ Чернігівської області, так і інших регіонів нашої країни. Мати на меті не тільки констатацію факту придбання товару за певну ціну, а і конкретні висновки та пропозиції, які необхідно робити у відповідності до вимог чинного законодавства та враховуючи проведений аналіз.

2.3. Двічі на рік проводити відповідні семінари для посадових осіб комітетів з конкурсних торгів розпорядників коштів обласного бюджету, підприємств, які підпорядковані структурним підрозділам Чернігівської ОДА, за участю фахівців з упередження та протидії корупції під час проведення процедур закупівлі, в тому числі експертів громадянського суспільства.

3. З метою забезпечення ефективного та раціонального використання коштів пропонуємо Чернігівській обласній державній адміністрації:

3.1. Зобов’язати посадових осіб комітетів з конкурсних торгів розпорядників коштів обласного бюджету, підприємств, які підпорядковані структурним підрозділам Чернігівської ОДА, для участі у переговорних процедурах запрошувати декілька потенційних постачальників.

При цьому, їх відбір проводити за результатом відповідного моніторингу на ринку, можливості постачання необхідного та якісного товару за мінімальними  цінами та користуватися перш за все основними принципами закупівлі, визначеними Законом.

До того ж, доцільно запрошувати їх на один і той же час та повідомляти кожного потенційного учасника, що буде запрошено його конкурента.

Вказане, при якісному відборі потенційних учасників, дозволить створити конкурентне середовище, навіть застосовуючи не неконкурентну  процедуру торгів.

3.2.Зобов’язати посадових осіб комітетів з конкурсних торгів розпорядників коштів обласного бюджету, підприємств, які підпорядковані структурним підрозділам Чернігівської ОДА здійснювати відбір суб’єктів підприємницької діяльності для направлення ними відповідних запрошень на участь у процедурах закупівлі користуючись виключно метою придбання необхідного та якісного товару за найменшою ціною.

При цьому, користуючись метою визначеною вище, не направляти запрошення суб’єктам господарювання, якими таке запрошення вже було проігнороване. Тим самим не створюючи умови, за якими для участі у процедурах закупівлі відсутні учасники.

4.З метою заохочення і сприяння широкому розповсюдженню прикладів високої громадської свідомості і соціальної відповідальності серед суб’єктів підприємницької діяльності Чернігівщини пропонуємо Чернігівській обласній державній адміністрації: відзначити ПАТ «Базис» і його директора Склярця А.В. Подякою Чернігівської обласної державної адміністрації з врученням пам’ятного подарунку на день професійного свята підприємців України.

Акт № E-5 експертних пропозиції за результатами громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади  18 лютого 2016 р. розміщено в

Реєстрі громадських експертиз діяльності органів виконавчої влади

на урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада" під рубрикою: " Діяльність Департаменту соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації"

додаки до громадської експертизи

14.07.2016
|
0
/
5
|

Вам необхідна наша допомога?

замовити послугу

замовити послугу

Завантажити файл

Ви хочете долучитись до знищення корупції?

залишити резюме

залишити резюме

Завантажити файл