Антикорупційна
Громадська Спілка
«СОВІСТЬ»

1.5.2. Біологічний егоїзм корупції.

Спочатку цитата мовою оригіналу: «Любая социальная система, в которой не пресекают действия обманщиков, обречена на крах. Поэтому кооператоры вырабатывают способы выявления и устранения эгоистов-обманщиков, чтобы кооперация не была лишена смысла. Эгоисты-обманщики в свою очередь вырабатывают способы скрываться и продолжать нахлебничать. Начинается своеобразная «гонка вооружений», стимулирующая развитие обеих сторон.

Обман должен быть также статистически оправдан, как и альтруизм. Вообразите себе город лжецов, где все друг другу врут, никто никому не верит, - любая коммуникация и кооперация здесь невозможна. Какое-то количество лжецов всё же смогут комфортно существовать, продолжая всех обманывать, но лишь до тех пор, пока кооперация не исчезнет полностью. При этом выясняется, что чем больше кооператоров, тем менее выгодно ими быть. Тогда почему альтруисты не исчезают с лица земли? Очевидно, что альтруистическая стратегия позволяет организму занять максимальное количество экологических ниш и освоить тамошние ресурсы. Существование альтруистов возможно благодаря тому, что суммарная доля производимых альтруистами благ выше, чем производимая эгоистами». Про що це? Про соціологію? Ні.

Ця цитата з наукової статті біолога і описує процеси, які відбуваються в замкненій колонії бактерій Pseudomonas Fluorescens, яка еволюціонує в живильному розчині. Більш детально про біологічне походження альтруїзму і його визначальну роль в розвитку живої природи і людства викладено в статті Олександра Клочко «Джерела альтруїзму і кооперації», журнал «Наука і техніка» №6 (109), червень 2015 р. www.nt-magazine.ru.

При цьому, термін «егоїзм» в контексті цієї статті не несе в собі ніякого негативного змісту. Адже саме ген егоїзму в умовах жорстокої конкурентної боротьби організмів, обумовленої законами природного відбору , забезпечує прогрес в розвитку всього виду в напрямку досягнення найвищої ефективності.

Існування і розвиток живої природи відбувається у відповідності до біологічних законів.

Один з цих законів проголошує: «В основі природного відбору лежить егоїзм, спрямований на виживання однієї особи за будь-яку ціну». Інакше кажучи, ген егоїзму є домінуючим у природі.

Інший закон вказує, що серед будь-якої популяції живих організмів завдяки генетичній змінюваності завжди присутні особи, що поводять себе альтруїстично і несуть в собі відповідний ген альтруїзму.

При цьому, альтруїзм в розумінні біолога, - це така поведінка однієї особи, що спрямована на репродуктивний успіх та виживання іншої особи. В природі таку поведінку яскраво ілюструє поведінка птахи-матері, що імітує з себе підранка, аби зберегти пташенят; мураха заражений грибком, передчуваючи близьку загибель, тікає з мурашника, рятуючи інших мурах від зараження.

В живій природі, крім того, існують егоїсти, які вдають із себе альтруїстів, - їх називають ошуканцями. «Ошуканство» - соціальний паразитизм, за якого егоїст використовує наслідки альтруїзму інших.

Нещодавно було підтверджено наявність ще одного закону живої природи: «Група організмів, в якій кількість «альтруїстів» зменшується нижче критичного рівня, взагалі вимирає вщент, не залишаючи нащадків. При цьому, гени «егоїстів» і «ошуканців» назавжди зникають з генофонду популяції.

Все це біологічні закони природи, але люди також, як живі істоти, підкорюються біологічним законам.

Саме завдяки альтруїзму , здатності поступатись власними інтересами задля загального успіху, між людьми виникла можливість кооперації зусиль на досягнення спільної мети.

Саме альтруїзм забезпечив цивілізаційний розвиток людства, появу мови, розвиток інституту родини і сім’ї, турботу про батьків, патріотизм і екологічне мислення.

Історія сучасної України яскраво підтверджує дієвість вищезгаданих законів природи на прикладах нашого народу.

До 1991 року, тоді в Радянському Союзі, завдяки ідеологічному тоталітаризму КПРС існувала система відбору і виховання альтруїстично налаштованих людей, насамперед в силові структури, армію і органи влади.

Згадайте, на ідеалізованих прикладах Матросова, Гастелло, Чегевари радянському народу прищеплювали ген альтруїзму, готовності до самопожертви заради загального блага. І ця ідеологічна «генна інженерія» мала певні успіхи.

Саме завдяки цьому в перші роки незалежності рівень кількості альтруїстів в системі державного управління був ще достатньо високий, а корупції – значно нижчий, ніж зараз.

Проте з моменту скасування КПРС і , як наслідок, ідеологічно-виховної ролі держави, соціальне замовлення влади на альтруїзм зникло, а кількість егоїстів в суспільстві , і особливо у виконавчій владі, почала швидко зростати. Більш того, на виборні посади все частіше почали обиратись відверті «ошуканці». А суспільство домінуючого егоїзму з цим погодилось. Навіть склалось стійке уявлення, що альтруїстів не залишилось, і якщо їх випадково виявляли, то до них відносились або з недовірою, або з поблажливістю, – не від світу цього.

Але все це ніякою мірою не відміняло дію біологічних законів , і альтруїсти продовжували народжуватись і жити в Україні.

Коли концентрація і дії егоїстів-ошуканців остаточно перетворили органи влади з інструменту демократичного розвитку суспільства в жорстоку машину безкінечної корупційної наживи можновладців, яка стала нести загрозу існуванню самої України, наявні в суспільстві альтруїсти вийшли на майдан гідності і скинули верхівку корумпованої влади.

Коли виникла зовнішня загроза існуванню нашої Батьківщини, а наявна армія, насичена егоїстами, продемонструвала свою неспроможність і небажання з ризиком для себе захищати Україну, альтруїсти сформували добровольчі батальйони і зупинили ворога.

Коли корумпована, насичена егоїстами державна машина відверто продемонструвала своє небажання забезпечувати наших вояків всім необхідним для бою, саме з альтруїстів виник всеукраїнський волонтерський рух, який вирішив проблеми матеріально-технічного забезпечення наших вояків не тільки без участі державних структур, а , як правило, ще і в супереч.

Щиро можна сказати, що саме альтруїстично налаштовані громадяни України врятували весь народ і Україну від зникнення, наочно продемонстрували, яку загрозу несе в собі наявність егоїстів і ошуканців у владі, і ту ефективність, яку забезпечує насичення владних структур альтруїстами, як це відбулось, наприклад, в системі матеріально-технічного забезпечення армії.

Ще раз нагадаю про відсутність в терміні «егоїзм» негативного значення. Егоїзм – це інструмент забезпечення прогресу людства, як виду. Але цей інструмент виконує свою функцію тільки в умовах наявності конкурентного відбору і боротьби: в сфері бізнесу, творчих професіях, спорті і т.п.

Конкурентні умови відсутні в органах влади, соціальної сфери, армії, силових відомствах. А егоїсти, які потрапили в неконкурентні умови, приречені ставати ошуканцями-корупціонерами, або повертатись в конкурентне середовище. Правда, останнє стосується, насамперед, конкурентноспроможних егоїстів. Яскраві приклади цього – дострокове припинення депутатських повноважень нашими естрадними зірками: Вакарчуком, Русланою, Златою Огневич. А неконкурентноспроможні егоїсти стають ошуканцями, бо ні на що більше не здатні. Так вони себе рятують від вимирання , пролазячи у владу.

Егоїстично налаштована людина в разі отримання можливості розподіляти і керувати незаробленим: коштами державного і місцевого бюджету, посадами, соціальними і матеріальними благами, насамперед, буде робити добре тільки собі і своїй сім’ї , бо тільки таку модель поведінки знає і застосовує, а інша в конкурентному середовищі веде до поразки. Саме тому егоїст у владі приречений стати корупціонером.

Саме ошуканці є тим самим кадровим підґрунтям, яке забезпечує корупційне переродження влади.

На цьому базується висновок: Оздоровлення і очищення влади від корупції відбудеться шляхом реалізації двох процесів:

1. Очищення нормативно-правової бази, законодавства від корупціогенних норм. Тільки таким чином ми зробимо так, що люди не зможуть займатися корупцією.

Тотальної кадрової заміни егоїстів і ошуканців у владі на професійно підготовлених

альтруїстів. Ми приведемо у владу людей, які не захочуть займатись корупцією.

Вкотре підкреслюю: егоїсти життєво необхідні для конкурентного розвитку суспільства, але аж ніяк не у владі, не в соціальній сфері, не в медицині, фармакології , освіті. Вони потрібні в сферах, де наявна жорстка конкуренція: творчих професіях, науковому пошуку, спорті, бізнесі тощо.

Очищення законодавства від корупціогенних норм необхідно проводити силами незалежних експертів, за єдиною методологією, рекомендованою Національним агентством з питань запобігання корупції, за державні і благодійні кошти, які потрібно розподіляти на конкурсній основі між фахівцями. І цих фахівців потрібно підготувати не сотні, а тисячі, з урахуванням гігантських масивів вже накопичених корупціогенних законів і нормативно-правових актів.

Необхідно також забезпечити спрощену процедуру першочергового впровадження експертних антикорупційних пропозицій по змінам в законодавство.

І, безумовно, найважливіше питання: А чи вистачить серед народу України достатньої кількості альтруїстів, спроможних виконувати управлінські функції у владі і соціальній сфері? Чи не вичерпали ми втратами в АТО і на майдані той біологічний ліміт альтруістів, відведений Україні природою? Чи не пройшли ми крапку неповернення?

Для відповіді на ці дійсно страшні питання маю обнадійливу інформацію.

Перше – для забезпечення ефективної діяльності органів влади і соціальної сфери потрібно значно, мабуть , в десятки разів менше альтруїстів, ніж ошуканців. Приклад: 8,5-мільйонним Нью-Йорком управляє мерія, в якій працює 41 альтруїст, і вони забезпечують значно якісніше надання адміністративних послуг ніж Київська адміністрація, в якій працює 1862 егоїсти. Для порівняння два фото.

 

Вся Мерія Нью-Йорка

 Мерія Києва

 

Друге – альтруїзм може мати не тільки біологічне, а ще і соціально-педагогічне походження. Тобто, біологічний егоїст внаслідок спрямованого соціально-педагогічного впливу може змінити свою «орієнтацію» і стати альтруїстом.

З метою реалізації другого напрямку очищення влади від корупції необхідно запровадити обов’язкове проведення тестування, в тому числі з використанням детекторів брехні, на визначення домінуючої схильності всіх діючих працівників органів виконавчої влади до альтруїзму або егоїзму , за результатами якого приймати відповідні кадрові рішення.

Наявність домінуючих схильностей до егоїзму необхідно вважати ознакою професійної непридатності особи до роботи в органах влади, соціального забезпечення, освіти,медицини, силових відомствах, МНС, збройних силах, судах і т.п.

Наявність домінування альтруїстичних настроїв у працівників влади і соціальної сфери треба також контролювати кожного разу під час проведення переатестації.

Треба закінчити практику, коли в представницькі органи влади обирають навіть порядних, але непідготовлених людей, коли новообрані депутати перші півроку вчаться швидко знаходити гардероб, буфет і туалет, потім вчаться користуватись системою «рада», потім - читати і наприкінці каденції писати закони і нормативні акти. До виконання депутатських функцій треба готуватись професійно. І таких підготовлених і альтруїстично вихованих кандидатів на виборні посади треба запропонувати суспільству вже на найближчих виборах.

Для цього необхідно створити регіонально розгалужену систему учбових муніципальних закладів на базі існуючих центрів з перепідготовки кадрів, фінансування яких забезпечити з місцевих бюджетів, а методичне управління їх роботою покласти на Національне агентство з питань запобігання корупції.

Завданнями цих закладів має стати професійна підготовка і виховання майбутніх кандидатів на виборні посади: депутатів місцевих рад всіх рівнів і Верховної ради, міських і сільських голів, Президентів.

Набір на навчання необхідно здійснювати за результатами психологічно-профорієнтаційного тестування. При цьому пропоную, щоб ті, хто успішно здасть тести на альтруїзм і професійну придатність, отримував право навчатись безоплатно, а інші мають право навчатись тільки на платній основі.

В програму підготовки необхідно, крім спеціальних предметів з професійної підготовки: законодавство, риторика, правила і технології проведення виборів, функції і обов’язки депутата або голови, в обов’язковому порядку ввести курси з впровадження ідеології альтруїстичного служіння суспільству, неприйняття і протидії корупції, готовність до самопожертви.

Реалізація цих двох напрямів перетворення влади вже за 5 років дозволить докорінно змінити суспільні відносини в Україні, значно знизити рівень корупції і підвищити довіру до інститутів влади, і як наслідок, добробут населення і стабільність суспільства.

А кадрові зміни необхідно готувати і проводити терміново – швидко і рішуче. При цьому не треба боятися зниження рівня професійності. Високодосвідчений ошуканець у владі принесе значно більше шкоди суспільству, ніж малодосвідчений альтруїст. Як сказав Вацлав Гавел:

« Краще п’ять років помилок, ніж п’ятдесят років саботажу».

Інший шлях, за яким ошуканці залишаться у владі, відповідно до законів Природи веде до самознищення всієї популяції «Народ України». Покійний Каха Бендукідзе з цього приводу передбачливо відмітив: « Ви або не розумієте, що Вам всім хана, або розумієте і з цим згодні».

Тому діяти треба рішуче. Часу не залишилося.

 

 

Президент АГС «СОВІСТЬ» Демиденко В. Ю.

 

17.06.2016
|
0
/
5
|

Відгуків (0)

Залишити відгук:

Вам необхідна наша допомога?

замовити послугу

замовити послугу

Завантажити файл

Ви хочете долучитись до знищення корупції?

залишити резюме

залишити резюме

Завантажити файл