Антикорупційна
Громадська Спілка
«СОВІСТЬ»

1.4.14. Проект Закону України "Про спеціальний правовий режим господарської та інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина»"

Проект

вноситься народним депутатом України

Сергієм ГРИВКОМ (посв. №110)

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про спеціальний правовий режим господарської та інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина»

______________________________________

Цей Закон визначає порядок створення, ліквідації та механізм
функціонування території пріоритетного розвитку «Чернігівщина», правові і економічні засади господарської та інвестиційної діяльності на цій території, а також загальні  правила  регулювання  відносин  суб'єктів економічної діяльності цієї території з органами місцевого самоврядування, органами державної влади та іншими органами, які здійснюють свої повноваження на території Чернігівської області, з метою стимулювання процесів додаткової підтримки і заохочення збереження і диверсифікації бізнесу на територіях, що постраждали від агресивних дій РФ, залучення іноземних інвестицій, створення нових робочих місць, зниження комерційних і фізичних ризиків, стимулювання створення і розвитку контрольованої мілітаризації бізнесу, що дозволить створити в прикордонній, з поки ворожими Україні державами, Чернігівській області потужний науково-промисловий комплекс, спеціалізований на постійному забезпеченні і підвищенні обороноздатності України, відновленні і збереженні традиційних для Чернігівщини видів бізнесу, раціональному використанні успішного бойового досвіду демобілізованого з ЗСУ кадрового складу, наявної військової інфраструктури, залучити іноземні  інвестиції і досвід в організації нових виробництв, створенні і діяльності оборонних приватних компаній (ОПК), розробки і випробування новітньої військової техніки, розвинутої мережі захисних споруд цивільної оборони, чим забезпечить прискорене відновлення  і розвиток територій, постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації  2022 року в Україні, підвищення їх обороноздатності і мобілізаційної готовності ефективно зустріти і не допустити ворога вглиб території України.

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Правовий статус території пріоритетного розвитку «Чернігівщина»

 

 1. Згідно з цим Законом, з моменту набрання ним чинності на території всієї Чернігівської області, і міста Славутич Київської області,  як адміністративно-територіальних одиниць України, запроваджується територія пріоритетного розвитку «Чернігівщина» терміном до 1 січня 2040 року, а окремі положення якого діють  до 2043 р.

Площа території пріоритетного розвитку «Чернігівщина» складає 31923,8 км², з яких 20,8 км2  - місто Славутич Київської області.

 1. Необхідність створення території пріоритетного розвитку «Чернігівщина» обумовлюється потребою вказаного регіону в заходах, спрямованих на економічну підтримку, сприяння відновленню та забезпечення подальшого соціально-економічного розвитку Чернігівської області, як прикордонного з ворогом регіону, який постраждав і зазнав значних руйнувань унаслідок воєнних дій в 2022 році. Шляхами забезпечення соціально-економічного розвитку Чернігівської області і компенсації дискримінаційних відносно центральних і західних регіонів України економічних умов, що виникли внаслідок закриття ринків Російської Федерації і Білорусі, визначаються : стимулювання господарської (виробничої) діяльності на території області шляхом надання податкових та інших пільг, залучення внутрішніх та іноземних інвестицій, сприяння з боку держави реалізації інвестиційних проектів, надання державних гарантій компенсації військових ризиків внутрішнім і зовнішнім інвесторам, в т. ч.   шляхом їх страхування, нарощування експорту товарів і послуг, збільшення поставок на внутрішній ринок високоякісної продукції та послуг, залучення і впровадження нових наукових розробок та інноваційних технологій, прискорення розвитку і відновлення (оновлення) інфраструктури регіону, поліпшення використання природних і трудових ресурсів, розвиток освіти і науки, нарощення освітньо-кваліфікаційного потенціалу, забезпечення правових і економічних умов для створення оборонних приватних компаній, а також фінансова підтримка територіальних громад.

 2. Запровадження території пріоритетного розвитку «Чернігівщина» передбачає дію протягом встановленого в частині 1 цієї статті періоду на вказаній території спеціального правового режиму господарської та інвестиційної діяльності для суб’єктів господарювання, а також встановлення інших умов функціонування території пріоритетного розвитку.

 3. Спеціальний правовий режим господарської та інвестиційної діяльності полягає в наданні визначених пільг та особливому порядку застосування норм податкового, митного, валютного та іншого законодавства України відносно суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність та/або реалізовують інвестиційні проекти на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина». 

 

Стаття 2. Законодавство, що діє на території пріоритетного розвитку

«Чернігівщина»

 

 1. Законодавство України на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина» діє з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Стаття 3. Спеціальний правовий режим господарської та інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина»

 

 1. На території пріоритетного розвитку «Чернігівщина» можуть провадитися  всі  види  господарської (підприємницької)  діяльності,  за  винятком заборонених законами України.

 2. Спеціальний правовий режим господарської та інвестиційної діяльності, встановлений на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина», поширюється на суб’єктів господарювання, що мають хоча б одну з наступних ознак:

а) які здійснюють на території Чернігівської області будь-які види господарської (економічної) діяльності (крім тих, що зазначені в частині 3 цієї статті), за умови зареєстрованого місцезнаходження відповідного суб’єкта господарювання на території Чернігівської області, та міста Славутич Київської області;

б) які реалізовують на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина» інвестиційні проекти, затверджені у встановленому цим Законом порядку (крім інвестиційних проектів у сферах, зазначених в частині 3 цієї статті).

в) припиняли і відновили діяльність під час дії воєнного стану.

3. Спеціальний правовий режим господарської та інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина» не поширюється на наступні види господарської (економічної) діяльності:

1) фінансову та страхову діяльність;

2) оптовий та роздрібний продаж, експорт та імпорт паливно-мастильних матеріалів;

3) виробництво, оптовий та роздрібний продаж, експорт та імпорт підакцизних товарів (за винятком виробництва з подальшим оптовим та роздрібним продажем, в тому числі експортом, біопалива, автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, транспортних засобів для перевезення вантажів, а також за винятком імпорту суб’єктами господарювання транспортних засобів та інших товарів в порядку, передбаченому цим Законом);

4) діяльність з обміну валют;

5) діяльність з надання послуг пошти та зв'язку;

6) діяльність з надання послуг у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення»;

7) діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату.

8) під час здійснення господарської діяльності на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина» суб’єкти господарювання можуть одночасно користуватись всіма пільгами, передбаченими розділами ІІІ і IV цього Закону, за умови відповідності встановленим вимогам.

РОЗДІЛ ІІ. УПРАВЛІННЯ ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІЇ ПРІОРИТЕНОГО РОЗВИТКУ «ЧЕРНІГІВЩИНА»

Стаття 4. Органи управління та державного регулювання діяльності  території пріоритетного розвитку «Чернігівщина»

1. Органами управління території пріоритетного розвитку «Чернігівщина» є:

а) Чернігівська обласна державна адміністрація (Чернігівська обласна військова адміністрація) - в межах своїх повноважень, визначених діючим законодавством України, а також положеннями цього Закону;

б) органи місцевого самоврядування, які представляють інтереси територіальних громад Чернігівської області – в частині вирішення питань, які стосуються відповідних територіальних громад, в межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також положеннями цього Закону.

в) Благодійний фонд Міжнародного державно-приватного партнерства з оборони східних кордонів Європейського Союзу  і пріоритетного розвитку прикордонних територій (далі Фонд), як координаційно-дорадчий орган з формування і реалізації державної соціально-економічної політики на території пріоритетного розвитку, залучення добровільних фінансових, майнових і немайнових внесків внутрішніх і зовнішніх донорів для реалізації програм соціально-економічного, оборонно-технічного, гуманітарного і науково-технічного розвитку, що створюється суб’єктами господарської діяльності у відповідності до ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації», до Наглядової ради якого запрошують представників органів місцевого самоврядування , державного управління, міжнародних організацій: НАТО і його членів за згодою.

2. Державне регулювання діяльності території пріоритетного розвитку «Чернігівщина» здійснюють органи виконавчої влади України, до компетенції яких входить контроль за додержанням вимог законодавства  України на території Чернігівської області, з урахуванням положень цього Закону.

3. Суди, правоохоронні органи, а також органи контролю за додержанням екологічних, санітарних та інших норм керуються при 

здійсненні своїх функцій чинним законодавством України, за винятками,   передбаченими цим Законом.

Стаття 5. Повноваження Чернігівської обласної державної адміністрації

(Чернігівської обласної військової адміністрації) в сфері управління та державного регулювання діяльності території пріоритетного розвитку «Чернігівщина»повноважень Чернігівської обласної державної адміністрації (Чернігівської обласної військової адміністрації) належить:

 1. розгляд та затвердження інвестиційних проектів у порядку,  встановленому цим Законом;

 2. встановлення вимог до інвестиційних проектів, які подаються на затвердження, форми свідоцтва про затвердження інвестиційного проекту, а також порядку укладення договорів (контрактів) та типової форми договору (контракту) щодо реалізації інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина»;

 3. видача та скасування свідоцтв про затвердження інвестиційних проектів;

 4. розроблення та здійснення комплексу заходів щодо забезпечення
  залучення фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проектів;

 5. здійснення відповідного контролю за інвестиційною діяльністю
  суб’єктів господарювання на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина» в межах своїх повноважень згідно з цим Законом;

 6. підготовка пропозицій органам місцевого самоврядування щодо умов  оренди комунального майна, умов надання комунальних та інших послуг, які надаються підприємствами, установами та організаціями комунальної форми власності, а також щодо іншого сприяння реалізації інвестиційних проектів на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина»;

 7. прийняття у межах своєї компетенції рішень, обов'язкових для
  виконання на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина»;

 8. надання  центральному  органу виконавчої влади, що забезпечує
  формування  державної  політики  у сфері економічного розвитку, та
  центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування
  державної фінансової політики, інформації про результати функціонування території пріоритетного розвитку «Чернігівщина»;

 9. сприяння реалізації суб’єктами господарювання та інвесторами прав, передбачених даним Законом, шляхом надання консультативної, правової та іншої допомоги;

         10)  представництво інтересів держави  в Наглядовій раді Благодійного Фонду Міжнародного державно-приватного партнерства з оборони східних кордонів Європейського Союзу  і пріоритетного розвитку прикордонних територій.

Стаття 6.   Повноваження органів місцевого самоврядування, які представляють інтереси територіальних громад Чернігівської області, в сфері управління та державного регулювання діяльності території пріоритетного розвитку «Чернігівщина»

1. До повноважень органів  місцевого  самоврядування, які представляють інтереси територіальних громад Чернігівської області, належить:

1) участь в підготовці суб’єктами господарювання (інвесторами) інвестиційних проектів щодо економічної діяльності на території відповідної територіальної громади;

2) укладання договорів (контрактів) з суб’єктами господарювання (інвесторами) щодо реалізації на території відповідної територіальної громади інвестиційних проектів, з наступним інформуванням Чернігівської обласної державної адміністрації (Чернігівської обласної військової адміністрації);

3) прийняття рішень щодо особливих умов надання суб’єктам господарювання (інвесторам) у користування комунального майна, земельних ділянок, а також надання підприємствами, установами та організаціями комунальної форми власності послуг відповідним суб’єктам господарювання (інвесторам) та/або здійснення спільної діяльності;

4) прийняття рішень щодо встановлення пільг суб’єктам господарювання, місцезнаходження яких зареєстровано на території відповідної територіальної громади і які проваджують господарську (економічну) діяльність на території відповідної територіальної громади;

5) реалізація інших заходів, передбачених цим Законом.

         6) представництво інтересів органів місцевого самоврядування в Наглядовій раді Благодійного Фонду Міжнародного державно-приватного партнерства з оборони східних кордонів Європейського Союзу  і пріоритетного розвитку прикордонних територій здійснює представник Чернігівської обласної ради.

2. У разі реалізації інвестиційних проектів на території двох чи більше територіальних громад Чернігівської області, суб’єктом господарювання (інвестором) може укладатись один договір (контракт) одночасно з декількома органами місцевого самоврядування, які представляють інтереси відповідних територіальних громад, або такі відносини можуть реалізовуватись на підставі окремих договорів (контрактів) з кожним органом місцевого самоврядування.

Стаття 7. Функції та повноваження Благодійного фонду Міжнародного державно-приватного партнерства з оборони східних кордонів Європейського Союзу  і пріоритетного розвитку прикордонних територій.

1. Для забезпечення загальних умов функціонування територій пріоритетного розвитку   за сприяння органів місцевого самоврядування та    місцевих    державних адміністрацій, а також Славутицької міської ради і її виконавчого комітету, землі яких входять до територій пріоритетного розвитку, суб’єктами господарської діяльності створюється Благодійний фонд Міжнародного державно-приватного партнерства з оборони східних кордонів Європейського Союзу  і пріоритетного розвитку прикордонних територій (далі ФОНД).

2. До  виключної  компетенції   ФОНДу в межах функціонування території пріоритетного розвитку належить:

           2.1. Визначення  перспективних  напрямів   розвитку    території сприяння, координація і контроль за ефективністю.

           2.2. Експлуатація  та  будівництво  мереж  транспорту,    зв'язку, енергопостачання та інших об'єктів виробничої  інфраструктури,  що використовуються для загальних потреб.

           2.3. Розвиток  мережі  комунікаційних  зв'язків  з  партнерами  за межами ТПР.

           2.4. Організація  міжнародних  торгів  з  метою   розміщення    на ТПР нових виробництв.

           2.5. Упорядкування та надання суб'єктам  господарської  діяльності ТПР в  користування  земельних ділянок, об'єктів інфраструктури та  передача  їм  у  користування природних ресурсів в межах, погоджених органами місцевого самоврядування відповідного рівня  і на договірній основі.

           2.6. Видача    дозволів   суб'єктам   господарювання   ТПР на  будівництво  нових господарських об'єктів, а також ліцензій на здійснення всіх видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, крім банківської.

           2.7. Реєстрація суб'єктів економічної діяльності та інвестицій, здійснюваних у спеціальній економічній зоні з видачею відповідного свідоцтва про реєстрацію, що підтверджує право на отримання пільг, визначених цим Законом.

            За реєстрацію суб’єктів ТПР  справляється плата, розмір якої встановлюється Вищим  органом управління  ФОНДом  і спрямовується на реалізацію програм, ним затверджених.

           2.8. Забезпечення підвищеного рівня обороноздатності, мобілізаційної готовності і цивільного захисту.

           2.9. Організація облаштування території ТПР.

           2.10. Організація і контроль за будівництвом об’єктів виробничої та невиробничої інфраструктури та розвиток мережі комунікаційних зв’язків.

           2.11. Укладення договорів на виконання підрядних робіт  щодо облаштування територій ТПР, будівництва об’єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитку мережі комунікаційних зв’язків.

           2.12. Укладення договорів  про експлуатацію об’єктів інфраструктури.

           2.13. Участь у реалізації інвестиційних  проектів.

           2.14. Підготовка пропозицій органам місцевого самоврядування  щодо ставок орендної плати, розмірів плати за комунальні послуги, тарифів.

           2.15. Здійснення разом з відповідними органами  заходів щодо забезпечення законності  і правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території ТПР .

           2.16. Складання та подання статистичної звітності про функціонування ТПР   відповідно до законодавства України.

           Забезпечення підвищеного рівня обороноздатності, мобілізаційної готовності і цивільного захисту.

           2.17. Виконання інших функцій та повноважень, визначених в положенні (статуті) та переданих до його компетенції іншими органами державного управління  і місцевого самоврядування. 

3. Виконавчим  директором   ФОНДу може  бути  як  громадянин України,  так  і громадянин іншої країни, який працює за строковим контрактом. 

4. В своїй діяльності Благодійний фонд Міжнародного державно-приватного партнерства з оборони східних кордонів Європейського Союзу  і пріоритетного розвитку прикордонних територій керується Статутом, який затверджують  і вносять до нього зміни тільки загальні збори засновників і членів ФОНДу простою більшістю голосів від числа присутніх на зібранні, за умови гарантованого інформування всіх членів ФОНДу  про час і місце проведення  загальних зборів.

Для забезпечення фінансування території пріоритетного розвитку, її соціальних, економічних, оборонних, освітніх, наукових і промислових проектів ФОНД, як  координаційно-дорадчий орган з формування і реалізації державної соціально-економічної політики на території пріоритетного розвитку, забезпечує залучення добровільних фінансових, майнових і немайнових внесків внутрішніх і зовнішніх донорів для реалізації програм соціально-економічного, оборонно-технічного, гуманітарного і науково-технічного розвитку. 

ФОНД створюється у відповідності до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», до Наглядової ради якого запрошують представників органів місцевого самоврядування, державного управління, міжнародних організацій: НАТО і держава його членів за згодою, який наповнюється 

за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів тих регіонів України,  території яких не мають спільних кордонів з країнами-агресорами, у вигляді взаємоузгоджених за обсягами обов’язкових; добровільних внесків, внесків  держав-партнерів України, благодійних внесків приватних юридичних і фізичних осіб світу, контрибуцій і репарацій країни-агресора Російської Федерації.

3. Кошти цього ФОНДУ використовуються:

1. Як заставне майно для гарантування кредитних сум, отриманих суб’єктами господарювання території пріоритетного розвитку в банківських установах.

2. Для фінансування програм з підготовки і підвищення кваліфікації працівників підприємств території пріоритетного розвитку.

3. Для виплати 60 % заробітної плати працівникам підприємств території пріоритетного розвитку, на відновлених або новоутворених робочих місцях в пріоритетних напрямках розвитку.

4.  На оплату участі підприємств території пріоритетного розвитку в міжнародних виставкових заходах.

5. Для відновлення і розвитку зруйнованих війною об’єктів інфраструктури.

6. На здійснення  закупівлі або залучення новітніх технологій для впровадження на підприємствах  території пріоритетного розвитку.

 7. Стимулювання створення в території пріоритетного розвитку міжнародних кластерів з виробництва інноваційної продукції з метою підвищення  міжнародних гарантій безпеки ведення бізнесу і створення додаткового запобіжника повторенню агресії на цій території.

8. Сприяння участі підприємств території пріоритетного розвитку в міжнародних інноваційних європейських програмах  «ГОРИЗОНТ ЄВРОПА»  2021-2027 р.р.

9. Утримання дирекції ФОНДу.

10. Для гарантування повернення коштів, вкладених фізичними і юридичними особами в купівлю ощадних сертифікатів, емітованих суб’єктами території пріоритетного розвитку

11. Підтримку створення оборонних приватних компаній 

12. Фінансування науково-дослідницької і проектної діяльності  в сферах пріоритетного розвитку підприємств території.


 

РОЗДІЛ ІІІ. ПРАВОВІ І ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ ПРІОРИТЕТНОГО РОЗВИТКУ «ЧЕРНІГІВЩИНА»

Стаття 8. Пільги для суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина»

1. Суб’єкти господарювання, зазначені в пункті «а» частини 2 статті 3 цього Закону, мають право на наступні пільги під час здійснення господарської діяльності на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина»:

а) звільнення від оподаткування податком на додану вартість, акцизним податком, а також від обкладення ввізним митом операцій з ввезення (пересилання) на митну територію України у митному режимі імпорту з метою використання у власній виробничій діяльності на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина» транспортних засобів (автомобілів легкових для переобладнання в електромобілі, кузовів до них, причепів та напівпричепів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, транспортних засобів для перевезення вантажів), торговельних суден, повітряних суден, призначених для комерційних повітряних перевезень і виконання авіаційних робіт, спеціальної, військової і сільськогосподарської техніки, виробничого і наукового устаткування та обладнання, а також комплектуючих засобів до них вартістю понад п’ятдесят тисяч гривень. Суб’єкти господарювання, які скористались пільгою, передбаченою цим пунктом, не мають права протягом трьох років з моменту ввезення (пересилання) на митну територію України відповідних транспортних засобів, торговельних та повітряних суден, спеціальної, військової і сільськогосподарської техніки, виробничого і наукового устаткування та обладнання, а також комплектуючих засобів до них відчужувати вказане майно (засоби) іншим особам або вивозити його за межі території пріоритетного розвитку «Чернігівщина» (крім транспортних засобів та випадків переміщення в установленому законодавством порядку виробничих потужностей суб’єктів господарювання з територій, де ведуться бойові дії та/або є загроза бойових дій, на безпечну територію, за погодженням з Чернігівською обласною державною адміністрацією / Чернігівською обласною військовою адміністрацією). У разі відчуження вказаного майна (засобів) іншим особам або вивезення вказаного майна (засобів) за межі території пріоритетного розвитку «Чернігівщина» до спливу визначеного цим пунктом строку – платник податку - суб’єкт господарювання зобов’язаний сплатити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке відчуження/вивезення майна, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена при ввезені (пересиланні) на митну територію України такого майна (засобів), а також зобов’язаний сплатити акцизний податок та ввізне мито згідно з чинним законодавством України.

б) звільнення від сплати податку на прибуток підприємств у повному обсязі або частково, за умови спрямування коштів в розмірі податку (частини податку), який мав би бути сплачений суб’єктом господарювання за відповідний податковий період, на придбання нових засобів виробництва (транспортних засобів, спеціальної, військової і сільськогосподарської техніки, нових технологій, виробничого устаткування та обладнання, а також комплектуючих засобів до них);

в) встановлення пільгової (50%) ставки податку на нерухомість і плати за землю;

г) отримання впродовж трьох років за рахунок коштів державного бюджету компенсації фактичних витрат у розмірі 100 відсотків суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожну особу, працевлаштовану на нове або відновлене робоче місце на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина»;

д) мають право не використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО), крім випадків:

- реалізації підакцизних товарів;

- реалізації лікарських засобів та виробів медичного призначення;

- реалізації юридичними особами технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, перелік груп яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 231;

е) при розрахунку суб’єктам господарювання орендної плати та земельного податку для земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, нормативно грошову оцінку яких проведено і які розташовані за межами населених пунктів на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина», під час визначення вартості оренди 1 кв. метру згідно нормативної грошової оцінки застосовується додатковий коефіцієнт 0,1.

є) на три роки з моменту реєстрації ТПР для суб’єктів ТПР скасовується експертне мито на вивіз металобрухту з території ТПР за умови зустрічної поставки виробів з металу  на ту ж саму суму.

    Крім того, суб’єкти ТПР означені в п.п.в)п.2 Ст. 3 додатково до пільг, що визначені цією статтею надаються права на:

1. Податкову і правову амністію за порушення зобов’язань в період дії військового стану і

 на протязі 9 місяців після його припинення.

2. Термінову і першочергову оплату майна і товарів, примусово вилучених у них

відповідно до Указу Президента України  №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України  від 24.02.2022 №2102-IX , законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про оборону України», «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» для забезпечення потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

2.1. Звільнення від оподаткування ПДВ операцій з примусового вилучення державою товарів, що

 знаходилися під митним контролем і призначались для експорту.

3. Введення режиму кредитних канікул по сплаті відсотків і тіла кредитів  на строк з 24.02.2022 та/до 1 року  після  закінчення (скасування) режиму воєнного або надзвичайного стану, з компенсацією кредиторам  втрат цих сум з державного бюджету.

4. Надання державних гарантій по кредитам, які виробничі підприємства беруть для відновлення виробництва.

5. Державна компенсація витрат на відновлення зруйнованих війною робочих місць.

Стаття 9. Особливості розподілу податку на доходи фізичних осіб на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина»

 1. На території пріоритетного розвитку «Чернігівщина» суб’єкти господарювання сплачують 70% із податку на доходи фізичних осіб до бюджетів сільських, селищних або міських територіальних громад, на території яких зареєстровано їх місцезнаходження, 20% - до обласного бюджету та 10% - до Державного бюджету України.

Стаття 10. Особливості проведення контролюючими органами перевірок суб’єктів господарювання, зареєстрованих на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина»

 

 1. Протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом контролюючими органами не здійснюються планові та позапланові (окрім як за зверненнями щодо допущених суб’єктами господарювання порушень законодавства) перевірки суб’єктів господарювання, місцезнаходження яких зареєстровано на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина» та які здійснюють господарську діяльність на цій території, на предмет дотримання останніми вимог податкового, валютного та іншого законодавства (за винятком контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища).

 2. Контролюючим органам забороняється здійснювати перевірки тих суб’єктів

господарювання, цивільна відповідальність яких перед фізичними і юридичними особами, комунальними і державними органами і закладами за нанесену шкоду застрахована в уповноважених страхових компаніях.

Стаття 11. Мультивалютний режим розрахунків на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина»

 

 1. На території пріоритетного розвитку «Чернігівщина» застосовується мультивалютний режим розрахунків, відповідно до якого для оплати вартості товарів (робіт, послуг), що реалізуються (надаються) у межах території пріоритетного розвитку «Чернігівщина», як платіжний засіб можуть використовуватись як гривня, так і валюти іноземних країн, включені Національним банком України до 1-2 груп Класифікатора іноземних валют та банківських металів (крім валюти країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або визнаної державою-агресором щодо України згідно із законодавством). Водночас будь-які безготівкові платежі (перекази) з території пріоритетного розвитку «Чернігівщина» на іншу територію України або за межі України здійснюються виключно у гривні або у вільно конвертованій валюті.

 2. На суб’єктів господарювання, зазначених в частині 2 статті 3 цього Закону, які є експортерами товарів (робіт, послуг),  не розповсюджуються встановлені законодавством вимоги щодо обов’язкового продажу (конвертації) іноземної валюти.

     3. Для експортерів ТПР не застосовуються обмеження строків повернення

валютних цінностей, а забезпечується і гарантується застосування ринкового курсу валют для суб’єктів  ТПР по операціям з експорту продукції і послуг власного виробництва.

4.  Державне кредитно-експортне Агентство надає послуги експортерам, що є суб’єктами

ТПР, позачергово і на пільгових умовах.

РОЗДІЛ IV. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТЕРИТОРІЇ ПРІОРИТЕТНОГО РОЗВИТКУ «ЧЕРНІГІВЩИНА»

Стаття 12.   Спеціальний правовий режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина»

 

 1. Суб’єкти господарювання (інвестори), зазначені в пункті «б» частини 2 статті 3 цього Закону, мають право на наступні пільги під час здійснення інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина»:

а) пільгову ставку податку на прибуток підприємств, одержаний від реалізації інвестиційного проекту (0% протягом перших п’яти років діяльності на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина»; 50% від діючої ставки податку на прибуток підприємств – протягом іншого періоду діяльності на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина»). Порядок обчислення прибутку діючого підприємства (на якому в рамках реалізації інвестиційного проекту проведено реконструкцію або модернізацію), одержаного внаслідок інвестиційної діяльності, визначається  Державною податковою службою України. У разі, якщо протягом звітного (податкового) періоду інвестиційний проект було припинено в зв’язку з повним або частковим відчуженням суб’єктом господарювання майна, зміною напрямків діяльності та за іншими підставами, такий суб'єкт господарювання зобов'язаний сплатити податок з прибутку, одержаного у відповідному звітному (податковому) періоді;

б) звільнення від оподаткування податком на додану вартість, акцизним податком, а також від обкладення ввізним митом операцій з ввезення (пересилання) на митну територію України у митному режимі імпорту з метою використання у власній виробничій діяльності на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина» транспортних засобів (автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, транспортних засобів для перевезення вантажів), торговельних суден, повітряних суден, призначених для комерційних повітряних перевезень і виконання авіаційних робіт,  спеціальної, військової і сільськогосподарської техніки, виробничого устаткування та обладнання, а також комплектуючих засобів до них вартістю понад п’ятдесят тисяч гривень. Суб’єкти господарювання (інвестори), які скористались пільгою, передбаченою цим пунктом, не мають права протягом трьох років з моменту ввезення (пересилання) на митну територію України відповідних транспортних засобів, торговельних та повітряних суден, спеціальної, військової і сільськогосподарської техніки, виробничого устаткування та обладнання, а також комплектуючих засобів до них відчужувати вказане майно (засоби) іншим особам або вивозити його за межі території пріоритетного розвитку «Чернігівщина» (крім транспортних засобів та випадків переміщення в установленому законодавством порядку виробничих потужностей суб’єктів господарювання з територій, де ведуться бойові дії та/або є загроза бойових дій, на безпечну територію, за погодженням з Чернігівською обласною державною адміністрацією / Чернігівською обласною військовою адміністрацією). У разі відчуження вказаного майна (засобів) іншим особам або вивезення вказаного майна (засобів) за межі території пріоритетного розвитку «Чернігівщина» до спливу визначеного цим пунктом строку – платник податку - суб’єкт господарювання (інвестор) зобов’язаний сплатити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке відчуження/вивезення майна, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена при ввезені (пересиланні) на митну територію України такого майна (засобів), а також зобов’язаний сплатити акцизний податок та ввізне мито згідно з чинним законодавством України;

в) додаткові пільги, визначені рішеннями органів місцевого самоврядування Чернігівської області та/або передбачені відповідним договором (контрактом) щодо реалізації інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина»;

г) отримання впродовж трьох років за рахунок коштів державного бюджету компенсації фактичних витрат у розмірі 100 відсотків суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожну особу, працевлаштовану на нове робоче місце на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина»;

ґ) спрощений порядок отримання в користування надр (для будь-яких видів користування надрами відповідно до статті 14 Кодексу України про надра) на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина» в рамках реалізації інвестиційного проекту. Для отримання в користування надр в рамках реалізації інвестиційного проекту інвестор повинен в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, отримати спеціальний дозвіл на користування надрами, який видається Держгеонадрами протягом 30 календарних днів з моменту отримання звернення заявника після погодження виключно з наступними органами:

- Чернігівською обласною державною адміністрацією (Чернігівською обласною військовою адміністрацією), з урахуванням отриманого консультативного висновку Міндовкілля;

- представницьким органом місцевого самоврядування територіальної громади, на території якої знаходяться надра.

У разі порушення інвестором законодавства України та/або умов договору (контракту) щодо реалізації інвестиційного проекту дія спеціального дозволу на користування надрами може бути зупинена Держгеонадрами за поданням Чернігівської обласної державної адміністрації (Чернігівської обласної військової адміністрації);

д) спрощений порядок отримання дозволів на проведення на землях водного фонду на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина» робіт з експлуатаційного днопоглиблення в рамках реалізації інвестиційного проекту. Для отримання дозволу на проведення на землях водного фонду на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина» робіт з експлуатаційного днопоглиблення в рамках реалізації інвестиційного проекту інвестор повинен в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, отримати дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду, який видається Держводагентством протягом 30 календарних днів з моменту отримання звернення заявника після погодження виключно з наступними органами:

- Чернігівською обласною державною адміністрацією (Чернігівською обласною військовою адміністрацією), з урахуванням отриманого консультативного висновку Міндовкілля;

- представницьким органом місцевого самоврядування територіальної громади, на території якої знаходяться надра.

У разі порушення інвестором законодавства України та/або умов договору (контракту) щодо реалізації інвестиційного проекту дія дозволу на проведення робіт на землях водного фонду на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина» може бути зупинена Держводагентством за поданням Чернігівської обласної державної адміністрації (Чернігівської обласної військової адміністрації).

Стаття 13. Порядок затвердження інвестиційних проектів, які реалізуються  на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина»

 

 1. Для отримання інвесторами пільг, передбачених статтею 12 цього Закону, до затвердження Чернігівською обласною державною адміністрацією (Чернігівською обласною військовою адміністрацією) допускаються інвестиційні проекти, загальна сума інвестиції яких становить не менше ніж п’ять мільйонів гривень.

 2. Для затвердження в установленому порядку інвестиційного проекту до Чернігівської обласної державної адміністрації (Чернігівської обласної військової адміністрації) звертається безпосередньо інвестор (суб’єкт господарювання – резидент України або фізична чи юридична особа – нерезидент України) або орган місцевого самоврядування територіальної громади, розташованої в Чернігівській області, на території якої планується реалізація інвестиційного проекту.

         До звернення інвестора в обов’язковому порядку додається Рекомендаційний висновок Благодійного фонду Міжнародного державно-приватного партнерства з оборони східних кордонів Європейського союзу  і пріоритетного розвитку прикордонних територій за результатами громадської експертизи інвестиційного проекту.

 

 1. Затвердження Чернігівською обласною державною адміністрацією (Чернігівською обласною військовою адміністрацією) інвестиційного проекту та видача свідоцтва про його затвердження є підставою для укладення відповідним органом місцевого самоврядування договору (контракту) з інвестором щодо умов реалізації інвестиційного проекту, а також укладення договорів оренди землі, приміщень тощо. Вимоги до інвестиційних проектів, форма свідоцтва про затвердження інвестиційного проекту, а також порядок укладення договорів (контрактів) і типова форма договору (контракту) щодо реалізації інвестиційних проектів на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина» встановлюються Чернігівською обласною державною адміністрацією (Чернігівською обласною військовою адміністрацією).

4. Після затвердження Чернігівською обласною державною адміністрацією (Чернігівською обласною військовою адміністрацією) відповідного інвестиційного проекту та підписання органом місцевого  самоврядування договору з інвестором щодо умов реалізації інвестиційного проекту відповідний інвестор (суб'єкт господарювання) набуває право на отримання пільг, передбачених статтею 11 цього Закону.

5. У разі невиконання або неналежного виконання інвестором умов договору (контракту), укладеного з органом місцевого самоврядування, інвестор несе відповідальність, передбачену законом та відповідним договором (контрактом).

У разі порушення інвестором законодавства України, умов договору (контракту), укладеного з органом місцевого самоврядування, щодо реалізації затвердженого в установленому цим Законом порядку інвестиційного проекту, Чернігівська обласна державна адміністрація (Чернігівська обласна військова адміністрація) має право скасувати свідоцтво про затвердження інвестиційного проекту, що є підставою для розірвання органом місцевого самоврядування договору (контракту), укладеного з інвестором.

Рішення Чернігівської обласної державної адміністрації (Чернігівської обласної військової адміністрації) про скасування рішення про  затвердження інвестиційного проекту, а також рішення органу місцевого  самоврядування про розірвання договору (контракту), укладеного з інвестором, можуть бути оскаржені в суді.

6. У разі розірвання органом місцевого самоврядування договору з інвестором щодо умов реалізації інвестиційного проекту відповідний інвестор (суб'єкт господарювання) втрачає права на отримання пільг, передбачених статтею 11 цього Закону.

Стаття 14. Особливості розвитку освіти і науки на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина»

 

 1.  Заклади освіти і науки, які мають зареєстроване місцезнаходження та фактичне розташування на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина»:

- звільняються від оплати земельного податку за користування земельними ділянками і податку на нерухомість;

- за рахунок державного бюджету забезпечуються окремим цільовим фінансуванням для відновлення будівель та обладнання, які були пошкоджені внаслідок воєнних дій в 2022 році.

2. Роботодавці, зазначені в частині 2 статті 3 цього Закону, мають право на компенсацію за рахунок бюджетів територіальних громад Чернігівської області витрат в розмірі до 100 % вартості професійної підготовки (підвищення кваліфікації) за інноваційними освітніми програмами працівників, які були працевлаштовані на нові робочі місця. Порядок надання відповідної компенсації визначається рішеннями органів місцевого самоврядування, які представляють інтереси територіальних громад Чернігівської області, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

V. Система державних гарантій інвесторам        

Стаття 15.   Державні гарантії інвесторам.

На всі об’єкти та суб’єкти економічної діяльності ТПР поширюється система державних гарантій захисту інвестицій, передбачена законодавством України про інвестиційну діяльність та іноземні інвестиції. Держава гарантує суб’єктам господарської діяльності ТПР  право на вивезення прибутків і капіталу, інвестованого в ТПР, за межі ТПР   і України.

У разі зміни законодавства України з питань оподаткування, митних платежів і процедур, тощо до суб’єктів зони   на їх вимогу протягом періоду функціонування цієї зони застосовуються податкові пільги і законодавство, що діяли на день їх реєстрації, як суб’єктів ТПР.

Держава страхує військові ризики інвесторів ТПР в страхових компаніях України. Держави країн походження інвестицій  мають право страхувати ці військові ризики  в своїх страхових компаніях.

VІ. Регулювання економічних відносин з суб’єктами за межами ТПР  і органами державної виконавчої 

влади України.

Стаття 16.  Матеріально-технічне забезпечення і реалізація продукції.

Суб'єкти  господарської   діяльності,  що  діють  в ТПР, здійснюють матеріально-технічне постачання і реалізацію  продукції,  а  також одержують та надають послуги  у  формах  і  на  умовах,  які  вони визначають самостійно на основі договорів із своїми контрагентами.

Органи  державної  виконавчої   влади    не    мають    права застосовувати у відносинах із зазначеними  суб'єктами  обов'язкове державне замовлення.

Суб'єкти  господарської діяльності ТПР мають право брати участь у конкурсах на  державні замовлення, що оголошуються державними установами України, інших країн світу та міжнародними організаціями. 

VІІ. Порядок діяльності юридичних осіб і громадян. 

Стаття 17. Свобода економічної та господарської діяльності  у ТПР.

На території ТПР мають право  функціонувати  будь-які  суб'єкти  економічної   та господарської діяльності згідно із законодавством України та  цим законом. 

Суб'єкти економічної діяльності, зазначені у  частині  першій цієї статті, мають право самостійно обирати види, форми  і  методи своєї діяльності на території  ТПР, що не суперечать цьому Закону та законодавству України.

На  території  ТПР не дозволяється  діяльність,  що  суперечить   міжнародним    угодам, учасником яких є Україна. 

Стаття 18. Тимчасове припинення економічної діяльності у ТПР.

Тимчасове припинення економічної діяльності  можливе  у  разі порушення цього  Закону  відповідно  до  рішення  судів,  що діють на території ТПР.

VIIІ. ТРУДОВІ РЕСУРСИ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТРУДЯЩИХ

Стаття 19. Трудові ресурси ТПР.

Забезпечення  ТПР  працівниками, незалежно від їх громадянства, здійснюється працедавцями  на  контрактній  основі  з обов'язковою   інформацією  ЧОДА (ЧОВА)   про   залучення  трудових ресурсів. 

Стаття 20. Заробітна плата у ТПР.

Заробітна плата працівників  ТПР визначається відповідним контрактом в будь-якій валюті і обмеженню  не підлягає, але не може бути нижчою за мінімальну  зарплату, визначену  чинним законодавством України. 

Стаття 21. Гарантія переведення доходів іноземних   працівників.

 Іноземним працівникам гарантується  переведення  їх  доходів, одержаних від роботи у ТПР,  за кордон,  включаючи  накопичення   та    проценти    на    них    у фінансово-кредитних установах  України. 

Українські та  іноземні  громадяни,  які  працюють  у   ТПР, можуть  вкладати  свої  кошти  в  будь-які  не заборонені  законом  види   підприємницької   діяльності   як   на території ТПР,  так  і  за  її межами на території України. 

Стаття 22. Регулювання трудових відносин у  ТПР міжнародним правом.

На ТПР поширюються  положення конвенцій Міжнародної організації  праці,  ратифікованих Україною. Підприємства, що діють у ТПР, повинні дотримувати принципів тристоронньої декларації Міжнародної організації праці про багатонаціональні підприємства  і  соціальну політику.  

Стаття 23. Діяльність профспілкових організацій.

На території  ТПР вільно діють профспілкові організації. 

IX. ПОРЯДОК В'ЇЗДУ І ВИЇЗДУ В ТПР

Стаття 24.  В'їзд іноземних  осіб з-за кордону.

ЧОДА (ЧОВА)  ТПР може встановлюватися спрощений або спеціальний порядок  в'їзду  в   ТПР іноземних осіб з-за кордону. 

           Стаття 25.  В'їзд у  ТПР з території України і виїзд з неї  громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які постійно  проживають в Україні.

В'їзд у  ТПР з  території України та виїзд із  ТПР на територію України громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюються з урахуванням обмежень, визначених ЧОДА (ЧОВА) і погоджених з військовим командуванням ЗСУ.               

X. ЛІКВІДАЦІЯ ТПР

Стаття 26. Порядок ліквідації території пріоритетного розвитку.

ТПР вважається ліквідованою з моменту закінчення строку, на який її було створено, якщо його  не буде продовжено Верховною Радою України.

ТПР може  бути  ліквідована Верховною Радою України до закінчення  строку,  на  який  її  було створено, за поданням Президента України  або  Кабінету  Міністрів України.

Питання про  доцільність  продовження  строку  функціонування ТПР або    її    дострокову ліквідацію може бути  передано  для  вивчення  комісії  незалежних експертів, створюваній Верховною Радою України.

Верховна Рада України повинна розглянути подані пропозиції  і у тримісячний  строк  з дня подання зазначеної пропозиції  винести відповідне рішення.

Спеціальна економічна зона вважається ліквідованою з моменту прийняття відповідного закону про її ліквідацію.

Для  вирішення  майнових  та  інших  питань,  пов'язаних    з ліквідацією ТПР,  врегулювання фінансових  відносин  між  органами державної влади і місцевого самоврядування, юридичними  і фізичними особами та  суб'єктами  господарської діяльності    ТПР Кабінетом Міністрів України створюється ліквідаційна комісія, яка набуває усіх повноважень щодо управління ТПР  до  моменту  остаточного вирішення  всіх  питань,  пов'язаних   з  ліквідацією  ТПР.

Стаття 27. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів  ТПР при її ліквідації.

Держава  відповідно  до  законодавства    України    гарантує збереження у  повному  обсязі  всіх  майнових  і  немайнових  прав суб'єктів господарської діяльності ТПР при її ліквідації.

Спори, що  виникають  у  зв'язку  з  ліквідацією  ТПР між юридичними і фізичними особами, органами державної влади і місцевого самоврядування,  суб'єктами   економічної    діяльності     ТПР та ліквідаційною  комісією,  підлягають розгляду  в  суді  України,  а спори за участю іноземного суб'єкта економічної діяльності, що діє в цій зоні,  -  в суді за погодженням сторін,  в  тому  числі  за кордоном.

РОЗДІЛ ХІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2023 року, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону. 

 2. Кабінету Міністрів України протягом тридцяти днів з дня набрання чинності цим Законом:

- подати   пропозиції  щодо  приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом; 

- привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;

- забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

- розробити та впровадити механізм компенсації з державного бюджету України імовірних майнових втрат інвесторів, визначених пунктом «б» частини 2 статті 3 цього Закону, внаслідок можливих бойових дій на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина» та/або механізм повного чи часткового страхування за рахунок державного бюджету України інвестицій під час реалізації інвестиційних проектів на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина»;

- вдосконалити порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами, а також порядок видачі дозволів на проведення на землях водного фонду робіт з експлуатаційного днопоглиблення на території пріоритетного розвитку «Чернігівщина» для інвесторів в рамках реалізації затверджених інвестиційних проектів, з урахуванням положень цього Закону.

 

Голова Верховної Ради 

           України                                                               Руслан СТЕФАНЧУК

 
 
 
 
 
12.08.2022
|
0
/
5
|

Вам необхідна наша допомога?

замовити послугу

замовити послугу

Завантажити файл

Ви хочете долучитись до знищення корупції?

залишити резюме

залишити резюме

Завантажити файл