Антикорупційна
Громадська Спілка
«СОВІСТЬ»

1.1.6. Чернігів – місто легендарних різнобарвних мостів

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення Чернігівської міської ради

VIІ скликання

від _________ № _________

 

 


 

ПРОГРАМА

«Чернігів – місто легендарних різнобарвних мостів»

 

 

Розробники:

 

Демиденко Юрій Володимирович

 

Демиденко Володимир Юрійович

 

 

 

 

Чернігів

2016

 

З М І С Т

                                                                                                                                                                                                             Стор.

    Зміст

2

1. Паспорт Програми

3

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

3

3. Визначення мети Програми

4

4. Обґрунтування  шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування

4

5. Перелік завдань, пріоритетних напрямів і заходів Програми.

4

6. Результативні показники

5

7. Координація і контроль за ходом виконання заходів Програми

6

 

 

 

Додаток 1: Напрями діяльності, завдання та заходи з виконання міської програми «Чернігів – місто легендарних різнобарвних мостів.

5 арк

Додаток 2: Орієнтовний перелік мостових споруд на території м. Чернігова.

1 арк

Додаток 3: Назви кольорів фарб рекомендованих для використання в назвах мостів м. Чернігова.

Додаток 4: Орієнтовний перелік українських виробників фарб

1 арк

Рекомендації розробників Програми «Чернігів – місто легендарних різнобарвних мостів»

1 арк

 

1. ПАСПОРТ

Програми «Чернігів – місто легендарних різнобарвних мостів»

 

 

1.

Ініціатор розроблення програми

 Чернігівська міська  рада сьомого скликання

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

 

3.

Розробник програми

Демиденко Ю.В. Демиденко В.Ю.

4.

Співрозробники програми

 

5.

Відповідальний виконавець програми

 

6.

Учасники виконання програми

 

7.

Термін реалізації програми

2016 -2017 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Чернігівський міський бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

25000 грн.

9.1.

коштів місцевого бюджету

25000 грн.

 

коштів інших джерел

 

 

 

2. Визначення проблеми на розв’язання, якої спрямовано виконання Програми

 

Чернігів, одне з найдревніших міст періоду Київської русі на території України. Його визначні історичні пам’ятки відомі далеко за межами нашої держави. Мальовничі пейзажі міста та його околиць, безліч легенд та казок, що оповивають події минулого, які відбувались на його древній території, обумовлюють величезний потенціал розвитку туристичного напрямку. Проте необхідно визнати, що цей потенціал на сучасному етапі не використовується на достатньому рівні.

Але крім історичних пам’яток, Чернігів має ще одну, унікальну для України, ознаку – це комплекс мостових споруд, розташованих на його території.

Мало хто, навіть з корінних чернігівців,  може назвати принаймні,  8-10 мостів, що розташовані на території міста, хоча в межах міста протікає три мальовничі річки (Десна, Стрижень, Білоус). А мостів в межах Чернігова понад 20. Небагато обласних центрів України можуть похвалитись такою їх кількістю.

Декілька мостів наприклад – Червоний, Білий, автомобільний – знаходяться у доброму стані,  деякі -  пішохідний через Десну, міст на Пр-ті Перемоги – у задовільному, але більшість мостів занедбана. Звичайно бюджетні можливості міста не дозволяють підтримувати всі мости Чернігова в такому стані, щоб всі вони стали окрасою міста.

Проблемою на розв’язання якої направлена ця Програма є незадовільний стан унікального комплексу мостових споруд, розташованих на території міста, відсутність матеріальної та інтелектуальної бази для використання його в якості архітектурно – туристичного ресурсу.

Вирішення вищеозначеної проблеми пропонується забезпечити шляхом приведення наявних в місті мостів у належний стан, створення на їх базі туристичного маршруту з високою привабливістю. Для цього пропонується:

- продовжити , вже історично існуючу традицію називати мости в місті у відповідності до різних кольорів,

- залучити творчий потенціал мешканців міста для створення казок та легенд, пов’язаних  з кожним мостом міста.

З метою зменшення витрат бюджету на фарбування мостів, пропонується залучити спонсорські можливості виробників відповідних фарб з України, а саме фарбування здійснювати на волонтерських засадах, силами мешканців міста, під час проведення щорічної загально – міської весняної толоки з прибирання м. Чернігова.

 

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є :

1. Підвищення туристичної та інвестиційної привабливості міста, створення сприятливих умов для заснування і функціонування туристичного маршруту «Чернігів – місто легендарних різнобарвних мостів», який стане однією з визначних візитівок міста, а самі мости стануть окрасою і улюбленими місцями відпочинку жителів і гостей міста.

2. Залучення позабюджетних коштів для покращення фізичного та естетичного стану мостів і прилеглих до них територій.

3. Підвищення рівня обізнаності жителів і гостей міста  про мальовничі та історичні місця Чернігова.

4. Підняття рівня патріотизму і турботливого ставлення чернігівців до свого міста.

5. Залучення матеріальних ресурсів українських виробників лако – фарбових матеріалів для вирішення проблем міського господарства.

 

 

4. Обґрунтування  шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування

 Проблему передбачається  розв’язати шляхом створення матеріальної та інтелектуальної  мистецької бази  для підвищення туристичної привабливості Чернігова за рахунок об’єднання зусиль наукової та творчої інтелігенції міста, учнівської та студентської молоді, спеціалізованих комунальних підприємств та установ, національних виробників фарб України, туристичних та рекламних агенцій міста, меценатів та благодійників, направлених на покращення стану мостових споруд, розташованих на території міста, підвищення туристичної привабливості Чернігова 

 

Для цього пропонується:

  1. Забезпечити правову основу для реалізації Програми.
  2. Здійснити необхідні заходи по покращенню фізичного та естетичного стану мостових споруд та примостових територій в м. Чернігів.
  3. Провести необхідні заходи по створенню інтелектуально – естетичного продукту соціально-виховної спрямованості, направлені на підвищення туристичної привабливості міста.

Фінансування виконання Програми здійснюється за рахунок місцевого бюджету (в межах фінансових можливостей), спонсорських та благодійних внесків, а також інших джерел незаборонених законами України.

Обсяг фінансування Програми визначається щорічно, в рамках проекту міського бюджету на відповідний рік, з врахуванням наданих, обраними виконавцями заходів, обґрунтованих розрахунків.

Це дозволить протягом 2-5 –х років здійснити узгоджені заходи і створити в Чернігові ще один потужний туристично-привабливий фактор, прикрасити місто, підвищити рівень патріотизму мешканців міста, їх довіру до міської влади.

 

5. Перелік завдань, пріоритетних напрямів і заходів Програми.

 

Основними завданнями і пріоритетними напрямами Програми є:

-       Підвищення туристичної привабливості м. Чернігова;

-       Покращення фізичного і естетичного стану мостових споруд та примостових територій в Чернігові;

-       Підвищення рівня патріотизму і дбайливого ставлення мешканців міста до комунальної власності;

Для вирішення цих завдань необхідно здійснити наступні заходи:

1. Підготувати і затвердити рішення міської ради, в якому визначити перелік всіх існуючих на території Чернігова мостових споруд. Затвердити їх індивідуальні назви з числа назв кольорів фарб, які виробляються підприємствами України.(див. Додаток 3)

2. Знайти або створити історії, билини, казки про кожну мостову споруду, розташовану на території міста, а  також традиції, пов’язані з визначеними у п. 1 їх назвами.

3. Виконати ремонт, а де необхідно – оснащення та впорядкування мостових споруд і примостових територій.

4. Залучити українські підприємства – виробники фарб, назви кольорів яких використані в п. 1, до участі в цій програмі на спонсорських засадах.

5. Створити туристичні маршрути, рекламну продукцію, проводити конкурси та виставкові заходи, направлені на популяризацію цієї особливості Чернігова.

6. Залучати мешканців міста до участі в покращенні фізичного і естетичного стану мостових споруд, створенні художніх творів і іншого інтелектуально  - мистецького продукту, спрямованого на підвищення туристичної привабливості міста.

            Завдання і заходи з виконання Програми наведені у Додатку 1.

 

6. Результативні показники Програми

 

6.1. Кількісні показники виконання Програми

 

№ п/п

Напрями показників програми

Найменування показників виконання Програми

Одиниця виміру

Значення показника

Усього

2016 рік

2017 рік

1

Інформаційно – правова підготовка

1. Кількість мостових споруд *, що пройшли інвентаризацію

споруд

21

21

-

 

 

2.Кількість розроблених положень про проведення конкурсів (тендерів) на виконання проектних робіт, підрядних робіт, творчих конкурсів.

положень

8

8

-

 

 

3. Розробка і укладання договорів з виробниками фарб України

договорів

2

2

-

2

Створення  матеріально – інтелектуальної бази для реалізації програми

1. Кількість мостових споруд на які були виконані проекти реконструкції

споруд

20

20

-

 

 

2. Кількість реконструйованих мостових споруд

споруд

20

10

10

 

 

3. Кількість проведених творчих конкурсів

конкурс

4

4

-

 

 

4. Кількість видів поліграфічної продукції підготовленої і виготовленої за результатами творчих конкурсів

Вид продукції

43

15

28

 

 

5. Кількість реалізованих дозволів на використання інтелектуальної власності територіальної громади

Дозвіл

8

3

5

3

Заходи морально – виховного впливу

1. Кількість проведених круглих столів, відкритих нарад

Захід

8

4

4

 

 

2. Кількість зібрань громадян, проведених при підготовці і підведенню підсумків творчих конкурсів

Зібрання

28

20

8

 

 

3. Кількість учасників науково –мистецької конференції

учасники

40

-

40

 

 

4. Кількість відвідувачів постійно діючої виставки образотворчого мистецтва на тему « Різнобарвні мости Чернігова»

відвідувачів

1000

-

1000

* - Для цілей цієї програми мостовою спорудою вважається стаціонарна інженерна споруда, спроможна забезпечити проїзд легкового автомобільного транспорту над водою однієї з трьох річок, що протікають в межах міста Чернігова.

 

6.2. Якісні показники виконання Програми

Виконання Програми забезпечить:

  1. Підвищення туристичної привабливості міста, стимулює розвиток туристичної і пов’язаних з нею галузей.
  2. Покращення фізичного і естетичного стану мостових споруд і при мостових територій в місті.
  3. Підвищення творчої активності мешканців міста створення багатьох художніх творів, що відкривають новий погляд на туристичну привабливість Чернігова.
  4. Підвищення рівня патріотизму і турботливого ставлення мешканців міста до свого міста.
  5. Залучення матеріальних ресурсів українських виробників фарби для вирішення міських проблем.
  6. Підвищення громадської і творчої активності  мешканців міста, спрямування її на покращення естетичного стану Чернігова.

 

7. Координація і контроль за ходом виконання заходів Програми

 

Загальну координацію і контроль за ходом виконання Програми здійснює визначений заступник Чернігівського міського голови.  

Контроль за ходом виконання заходів Програми можуть також здійснювати  постійні комісії міської ради:

- постійна комісія з питань комунальної власності, бюджету та фінансів;

- постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, туризму та інвестиційної діяльності;

- постійна комісія з питань освіти, медицини, соціального захисту, культури, молодіжної політики та спорту;

- постійна комісія з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин;

- постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку та енергозбереження;

Інформація про хід виконання заходів Програми заслуховується на спільних засіданнях постійної комісії міської ради:

- постійна комісія з питань комунальної власності, бюджету та фінансів;

- постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, туризму та інвестиційної діяльності;

- постійна комісія з питань освіти, медицини, соціального захисту, культури, молодіжної політики та спорту;

- постійна комісія з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин;

- постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку та енергозбереження;

з іншими постійними комісіями два рази на рік.  

 

 

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3-4

Додаткові рекомендації розробників до Програми

05.10.2016
|
0
/
5
|

Вам необхідна наша допомога?

замовити послугу

замовити послугу

Завантажити файл

Ви хочете долучитись до знищення корупції?

залишити резюме

залишити резюме

Завантажити файл