Антикорупційна
Громадська Спілка
«СОВІСТЬ»

1.1.4. АНОТАЦІЯ До Модельного Положення про Громадську раду для органу влади

Антикорупційна Громадська Спілка    

  «С О В I С Т Ь»

код 39197324

 

post: пр-т. Миру, 21/52, м. Чернігів, Україна, 14006, fax +380 (0462) 77-69-94, м.т. (067) 461-13-75

e-mail: AGS0000@ukr.net

банк: ПАТ «УКРСОЦБАНК» Чернігівське відділення, МФО 300023, р/р 26000011695735

«Лише сумління мало мати, ще й «СОВIСТЬ» має мордувати»

 

АНОТАЦІЯ

До Модельного Положення про Громадську раду для органу влади

­­­­­­

Модельне Положення про Громадську раду для органу влади (далі за текстом Положення) є елементом і необхідним етапом реалізації соціального проекту «Громадська спілка «Народовладдя», розробленого експертами Антикорупційної громадської спілки «СОВІСТЬ» в 2014 р.

Експерти спілки вважають, що основною, фундаментальною причиною тривалої кризи влади в Україні є відсутність постійної і ефективної інформаційної комунікації між джерелом влади – Народом,  і владними органами державного управління та  місцевого самоврядування.

Тривалий, майже 20-ти річний досвід успішного вирішення цієї проблеми накопичено в    м. Славутич, Київської області, де 18 років успішно співпрацює з владою міста "Громадська рада з розвитку міста Славутича".

Саме така плідна співпраця забезпечила не тільки виживання маленького містечка в надзвичайних умовах закриття містоутворюючого підприємства «ЧАЕС», а ще й дивовижний прогрес в розвитку міста за всі ці роки. Успішно проведена комунальна реформа, досягнуто найвищий рівень кадрової стабільності влади, доброзичливості у відношенні між владою і громадянами, прозорості і ефективного прийняття управлінських рішень, довіри  громадян до влади.

Метою реалізації соціального проекту «Народовладдя» » є підвищення рівня стабільності суспільства, ефективності і прозорості діяльності всіх органів законодавчої, представницької, виконавчої і судової влади державного рівня і місцевого самоврядування шляхом забезпечення реалізації всіх, передбачених Конституцією України, прав громадян на участь в управлінні державними справами, в т. ч. забезпечення причетності громадян до прийняття управлінських рішень і контролю за їх виконанням, шляхом:

1. Забезпечення постійної ефективної комунікації між громадянами України і владними структурами всіх гілок влади, в тому числі місцевого самоврядування, створення умов  для  реалізації  громадянами  конституційного права на участь в управлінні державними і місцевими справами.

2. Сприяння врахуванню державними  органами і органами місцевого самоврядування  громадської думки під час формування та реалізації державної і місцевої політики з метою підвищення рівня і якості життя громадян та своєчасного вирішення державними  органами і органами місцевого самоврядування актуальних питань, існуючих у суспільстві.

3. Залучення творчого, кадрового та економічного потенціалу територіальних громад для розвитку України, її міст і населених пунктів, покращення якості життя громадян.

4. Здійснення громадського  контролю   за   діяльністю кожного органу влади, створення клімату довіри, творчої, плідної і ефективної співпраці між органами влади, суб’єктами громадянського суспільства і громадянами України.

До участі в засіданнях Громадських рад необхідно  запрошувати:

- простих громадян;

- керівника органу, для якого створено Громадську раду (обов’язково);

- лідерів громадської думки, представників  громадських організацій і партій;

- досвідчених фахівців з питань, внесених в порядок денний;

- депутатів профільних комісій міської ради;

- керівників відповідних підрозділів виконавчої влади;

- пресу.

На засіданнях Громадських рад ведеться протокол, облік присутніх і результат голосування кожного по кожному з питань, винесених на розгляд. Прийняті рішення оприлюднюються в ЗМІ та інтернеті.

Порядок денний, час і місце проведення чергового засідання мають оприлюднюватись через ЗМІ завчасно. Як правило засідання проходять в один і той же час і в одному і тому ж приміщенні, щотижнево.

Питання, що виносяться на розгляд, як правило мають загально-громадський характер і мають підвищену громадську актуальність.

Наприклад для порядку денного засідання Громадської ради, створеної для міського Голови виносяться питання:

1. Щотижневий короткий звіт мера про стан справ і найближчі перспективи .

2. Узгодження перспективних планів розвитку міста, розміщення небезпечних або соціально значущих об’єктів, перспектив забудови, розвитку спорту, медичної реформи, розвитку культури, туризму, духовно- естетичної складової, презентація різних громадських та бізнесових ініціатив.

3. Звіти міських служб забезпечення життєдіяльності: медицини, освіти, громадського транспорту, правоохоронної системи, санітарно-екологічного стану, тощо.

4. Представлення або узгодження кандидатів на зайняття публічних керівних посад міських служб. Узгодження кандидатів на присвоєння почесних відзнак територіальної громади.

5. Інші питання, що хвилюють громадськість або зачіпають інтереси багатьох громадян.

В разі необхідності Громадська рада створює тимчасові комісії, що працюють на добровільних волонтерських засадах для підготовки до розгляду на засіданні окремих питань. Комісії можуть виконувати також функції громадського контролю.

«Громадські ради для органів влади», які створює Коаліція Інститутів Громадянського Суспільства (далі по тексту ІГС) в  процесі реалізації соціального проекту «Народовладдя»  для кожного органу державної влади кожного рівня або місцевого самоврядування, є наступним кроком від Громадських рад, що створюються органами влади, у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України № 996 від 03.11.2010 р.  у напрямку розвитку і розширення дійсного народовладдя.

            Запропоновані «Громадські ради для органів влади» вигідно відрізняються тим, що вони більше відповідають вимогам сучасного постмайданового розвитку громадянського суспільства. І насамперед тим, що вони, чітко співпрацюючи з владою, від неї незалежні. Всі рішення стосовно створення, кадрового наповнення, визначення питань порядку денного, часу і місця проведення Громадських рад приймають зацікавлені і професійні представники суб’єктів громадянського суспільства. Безумовно, ці рішення узгоджуються з владою, її рекомендації і пропозиції обов’язково враховуються, але остаточні рішення стосовно діяльності Громадської ради приймає Народ.

            Ще однією вагомою відмінністю є те, що засідання Громадських рад проходять відкрито, в них має право бути присутнім і виступити будь-який громадянин, якого хвилюють питання, винесені на обговорення.

            Крім того, питання – для яких органів державної влади і місцевого самоврядування створювати  Громадські ради, коли їх створювати та розпускати, вирішує теж сам народ, через Коаліції Інститутів Громадянського Суспільства.

Громадські ради створюються для надання допомоги керівникам влади приймати більш виважені рішення , уникати корупційних ризиків, і успішно виконувати найголовніший обов’язок будь-якого представника влади, який ніколи не записують в посадову інструкцію – формувати позитивний імідж діючої влади.

Адже це неможливо зробити без того, щоб зробити народ причетним до  всіх прийнятих управлінських рішень.

Ми ніколи не будемо виступати проти влади. Наше завдання зробити так, щоб влада робила тільки те, чого хоче народ.

Звертаємо Вашу увагу на наступне. Дійсно, проект «Модельного Положення про Громадську раду для органу влади», не відповідає Типовому Положенню про Громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженому Постановою  КМУ  від 03.11.2010 №996 (далі – Типове положення), зокрема, а ні за змістом, а ні за порядком створення громадської ради та затвердження Положення про неї. Більш того, і не повинно відповідати, бо Постанова Кабміну №996 від 03.11.2010 р. затверджує Типове Положення про Громадські ради , які органи виконавчої влади створюють при собі, а запропоноване нами Положення про Громадську раду, яку громадянське суспільство, в нашому випадку, Коаліція ІГС , створює для органу виконавчої влади.                             

 Ми не наділені повноваженнями щодо створення або ініціативи створення Громадської ради при  органі державної влади.

Але важливо те, що діюче законодавство України не містить в собі заборон громадським об’єднанням на створення консультативно-дорадчих, наглядових органів для органів влади, а Конституція України: Ст.3, Ст.21, Ст.22, Ст.38, Ст.64, надає право громадянам робити все, що не заборонено Законом, одночасно обмежуючи права органів влади робити тільки те, що Законом дозволено:

        Стаття 19. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Конституція  України, діюче законодавство, зокрема: ЗУ «Про запобігання корупції» ст. 21 п. 1.8), ЗУ «Про громадські об’єднання» ст. 22, Указ Президента України № 68/2016 від 26.02.2016 р. «Про сприяння розвитку громадського суспільства України» зобов’язують владу забезпечувати права людей, громадськості на реалізацію конституційного права на участь в управлінні державними справами, здійсненню громадського контролю за діяльністю органів влади, сприяти врахуванню громадської думки під час формування і реалізації державної політики.

 

Реквізити розробників: Антикорупційна громадська спілка «СОВІСТЬ»

Поштова адреса: пр-т. Миру, 21/52, м. Чернігів, Україна, 14006,

телефон  (067) 461-13-75,

e-mail: AGS0000@ukr.net

 

З надією на співпрацю і побажаннями успішної реалізації Ваших планів

 

Президент АГС «СОВІСТЬ»                                                                       Демиденко В. Ю.

 

Модельне  Положення про Громадську раду для органу влади.pdf

06.04.2016
|
0
/
5
|

Вам необхідна наша допомога?

замовити послугу

замовити послугу

Завантажити файл

Ви хочете долучитись до знищення корупції?

залишити резюме

залишити резюме

Завантажити файл