Антикорупційна
Громадська Спілка
«СОВІСТЬ»

1.6.3. Експертний висновок за результатами порівняльного аналізу Програм щодо запобігання і протидії корупції на 2015-2017 роки у Київській області

Експертний висновок
за результатами порівняльного аналізу Програм щодо запобігання і протидії корупції на 2015-2017 роки у Київській області

ВЕРДИКТ
експертного висновку за результатами порівняльного аналізу Програм
щодо запобігання і протидії корупції на 2015-2017 роки в Київській області
Назва проектів, що порівнюються «Програма щодо запобігання  і протидії корупції у Київській області на 2015-2017 роки  „Київщина без корупції – стоп корупції”» (Програма –Стоп) «Програма щодо запобігання і протидії корупції в Київській області на 2015-2017 роки» (Програма Громади)
Дата розроблення проекту Вересень 2015 р.
Орган, яким розроблено проект Управлінням з питань оборонної роботи , взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та протидії корупції Київської обласної державної адміністрації Експертами громадянського суспільства Київщини за ініціативою постійної комісії з питань законності, правопорядку та боротьби з корупцією Київської обласної ради та участю депутата Демиденка В.Ю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки та рекомендації

1. Порівняльний аналіз двох текстів проектів Програм Програми Стоп і Програми Громади показав, що Програма Стоп створена шляхом скорочення окремих розділів  і значної зміни Розділу 6 Програми Громади та винесенню його в Додаток 1 Програми Стоп.

2. Програма Стоп в значній мірі не відповідає вимогам нормативно-правової  і методичної бази, що регулює форму, структуру і зміст комплексних і цільових програм, що виносяться на розгляд і затвердження Київської обласної ради.

3. Програма Громади майже повністю відповідає вимогам нормативно-правової  і методичної бази, що регулює форму, структуру і зміст комплексних і цільових програм, що виносяться на розгляд і затвердження Київської обласної ради, а окремі відхилення виправдані цільовою специфікою самої Програми.

4. Програма Стоп за змістом і структурою несе в собі внутрішні протиріччя і неузгодженості.

4.1. Так зміст глави ІV «Основні завдання програми» не відповідають назвам стовбців і змісту таблиці Додатку 1.

4.2. В паспорті Програми не заповнено обов’язковий показник – обсяг фінансових ресурсів.

4.3. Наведені в Додатку 2 Програми кількісні показники, ніяким чином непов’язані з текстом Додатку 1, їх числові значення не визначені. Ця таблиця, без будь-якої адаптації, чисто технічно перенесена і включена в Програму Стоп з Програми Громади.

4.4. Виключення з тексту в Програмі Стоп, про які вказано в п.5 та п.6 «Порівняльного аналізу» значно послабили антикорупційну спрямованість Програми.

4.5. Додаток 1  Програми Стоп містить в собі положення, що виходять за межі, означені Програмою (див. п.8.4.2)

4.5.1. Заходи Програми сформульовані некоректно і не розкривають змісту дій які передбачають. (див. п.8.4.3)

4.5.2. В Програмі недоречно використовується термін, семантичний зміст якого не відповідає контексту, а сам пункт протирічить нормам суспільної моралі. (див п.8.5.).

4.5.3. Текст Програми в ряді випадків має в собі граматичні, семантичні, методологічні і політичні помилки.

5. Програма Громади вцілому відповідає вимогам діючої нормативно – правової і методологічної бази за структурою і змістом.

5.1. Ця Програма має збалансовану і узгоджену текстом структуру, не несе в собі внутрішніх протиріч і семантичних невизначеностей.

5.2. До недоліків Програми слід віднести відсутність числових значень кількісних показників в підрозділі 7.1., що можна виправдати позицією авторів і співавторів Програми, які вважають що ці цифри мають визначити виконавці Програми.

 

                Спираючись на вищевикладене експерти рекомендують:

1. Обрати в якості базового Проекту Програми щодо запобігання і протидії корупції в Київській області на 2015-2017 р. Програму Громади і прийняти його за основу.

2. Доопрацювати його шляхом доповнення і уточнення, не порушуючи наявну структуру і семантичну спрямованість.

3. Авторам Програми Громади розглянути доцільність включення до заходів Розділу 6 Програми:

- з Програми Стоп захід 1) і завдання 4.1.;

- захід 1 Розділу ІІ;

- завдання 4 Розділу ІІІ Додатку 1.

4. Перед розглядом остаточного проекту Програми на постійній комісії Київської обласної ради надати її текст на контрольну експертизу.

 
25.10.2016
|
0
/
5
|

Вам необхідна наша допомога?

замовити послугу

замовити послугу

Завантажити файл

Ви хочете долучитись до знищення корупції?

залишити резюме

залишити резюме

Завантажити файл